Kennisproducten

EEN STEUNTJE IN DE BUURT – Werkzame elementen van buurtgerichte interventies voor inclusie van mensen met beperkingen

door: van Zal, S., van Schravendijk, M., Willems, A., & Kwekkeboom, R. (2022). Een steuntje in de buurt: Werkzame elementen van buurtgerichte interventies voor inclusie van mensen met beperkingen. Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Langdurige Zorg en Ondersteuning.

In dit onderzoeksrapport leest u de resultaten van een tweejarig onderzoek naar de werkzame elementen van verschillende buurtgerichte netwerkinterventies voor mensen met beperkingen.

In dit onderzoek zijn verschillende onderzoeksmethoden gecombineerd. Allereerst is gekeken naar de handelingen waaruit de interventies bestaan. Dit is gedaan door een documentanalyse en door middel van groepsgesprekken met de uitvoerders. Vervolgens is gekeken wat daaraan werkzaam is en wat er nog nodig is, door middel van één op één interviews en buurtwandeling interviews met de deelnemers van de interventie. Deze interviews zijn uitgevoerd in samenwerking met ervaringsdeskundige co-onderzoekers van Cliëntenbelang Amsterdam.

Link naar rapport: Een steuntje in de buurt (hva.nl)

Veelgezochte pagina’s