Kennisproducten

Onderzoek UvA en Ben Sajet Centrum: impact van lockdown en versoepeling groepen groot

Coronatijden in Nederland
De impact van de coronamaatregelen op kwetsbare groepen in Nederland blijkt groot, ook nu regels versoepelen. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Coronatijden in Nederland’ onder kwetsbare groepen zoals ouderen, mensen met psychische problemen en gezinnen waar huiselijk geweld aan de orde is.

Het onderzoek, waarvan het Ben Sajet Centrum het deelonderzoek naar de impact van de coronamaatregelen op kwetsbare ouderen deed, is uitgevoerd door een consortium onder leiding van de UvA tijdens de lockdown tussen 15 maart en 23 mei en in de periode van versoepeling die daarop volgde.

Verwarring
De onderzoekers concluderen dat de lockdown enerzijds rust bracht, maar dat voor met name de meest kwetsbaren minimaal noodzakelijk sociaal contact ontbrak. In de periode van versoepeling van de regels, waarin veel Nederlanders opgelucht ademhaalden, ervoeren veel kwetsbare groepen juist verwarring over het verschil in regels en de ongelijkheid die daardoor ontstond.

Aanbevelingen
In hun eindrapport presenteren de onderzoekers dan ook een reeks beleidsaanbevelingen gericht op het faciliteren van sociaal contact, het bevorderen van het hebben van betekenis voor de samenleving, het begrijpelijk maken van regels en het ontwikkelen van digitale zorg.

Lees hier de samenvatting, conclusies en aanbevelingen
Lees hier het volledige onderzoeksrapport
Bekijk hier de folder waarmee de resultaten van het onderzoek beschikbaar zijn gemaakt voor de deelnemers van het onderzoek

Veelgezochte pagina’s