Project

Omgaan met Probleemgedrag – Het Jan Bongahuis

Duur 
April 2023 – Juli 2023

Achtergrond 

Jan Bonga is een verpleegtehuis van de zorginstelling Amsta. Op deze locatie wordt zorg geboden aan mensen met dementie en complexe gedragsproblematiek. De complexiteit van het gedrag van de bewoners doet een groot beroep op zorgmedewerkers. Zij voeren een mediatieve behandeling uit. Dit betekent dat het probleemgedrag van de bewoner wordt veranderd via de acties van het zorgteam. 

Het omgaan met het gedrag van de bewoners verloopt niet altijd goed. Dit kan komen door negatieve emoties (angst, verdriet, boosheid of irritatie) bij zorgmedewerkers. Om de negatieve emoties te verminderen en het welbevinden van het zorgteam te vergroten, is op Jan Bonga een cognitieve therapie ingezet: ‘omgaan met probleemgedrag’. Het doel van deze training was om medewerkers te leren reflecteren op de 5G’s: gebeurtenis, gevoelens, gedachten, gedrag en gevolg.  Dit betreft een training van drie bijeenkomsten voor zorgmedewerkers. De doelen van deze training waren: 

  1. Het krijgen van inzicht in eigen gedachtes, gevoelens en gedrag ten opzichte van het gedrag van bewoners
  2. Het verminderen van negatieve emoties ten opzichte van het gedrag van bewoners 
  3. Het beter kunnen uitvoeren van mediatieve gedragstherapeutische behandeling van bewoners 

Doel 
Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de effectiviteit van cognitieve therapie voor zorgmedewerkers. Daarom is vanuit het Ben Sajet Centrum een onderzoek gekoppeld aan de cognitieve training. In dit onderzoek keken we naar de effecten van de training op medewerkers. Het doel van het onderzoek was om te evalueren of de training een positief effect heeft op de zorgmedewerkers. We onderzochten of het medewerkers lukt de geleerde vaardigheden in te zetten in hun dagelijkse praktijk om negatieve emoties te verminderen en beter om te gaan met bewoners. 

Werkwijze
We hebben op verschillende manieren data opgehaald over de training:  

  1. Observaties derde bijeenkomst: Een onderzoeker was aanwezig bij de afsluitende (derde) bijeenkomst van 5 van de groepen.  
  2. Evaluatiemoment: Na afloop van de derde bijeenkomst volgde een evaluatiemoment. Deze evaluatie bestond uit een evaluatieformulier en focusgroepen.  
  3. Interviews: een tot twee maanden na de afronding van de training, werd er met negen deelnemers een interview gehouden van ongeveer 30 minuten waarin de training werd nabesproken.  

Resultaten
Het onderzoek laat zien dat op Jan Bonga duidelijk behoefte is om beter te leren omgaan met het probleemgedrag van bewoners. De aangeboden training over ‘omgaan met probleemgedrag’ speelt goed in op de belangrijke onderwerpen die spelen op Jan Bonga. Hoewel de medewerkers aangeven de training te waarderen en nuttig te vinden, is de beoordeling toch gemengd. De cursus blijkt lastig om toe te passen in de praktijk. Dit komt onder andere omdat het voor medewerkers moeilijk is om te reflecteren op eigen gevoelens. Hierin is van belang dat er samen met medewerkers een manier wordt gevonden om de training onderdeel te laten zijn van de dagelijkse routine, bijvoorbeeld door het te bespreken in teamvergaderingen.

Lees hier het onderzoeksverslag.

Samenwerkingspartners 
Amsta & Ben Sajet Centrum

Contactpersoon 
Myrte van Langen via myrte.vanlangen@bensajetcentrum.nl

Veelgezochte pagina’s