Project

Omgaan met Probleemgedrag – Het Jan Bongahuis

Duur 
April 2023 – Juli 2023

Achtergrond 
Het Jan Bonga is een verpleegtehuis van de zorginstelling Amsta. Op deze locatie wordt zorg geboden aan mensen met dementie en complexe gedragsproblematiek. De complexiteit van het gedrag van de bewoners doet een groot beroep op zorgmedewerkers. Zij voeren een mediatieve behandeling uit, waarbij het problematische gedrag van de bewoner wordt veranderd via de acties van het zorgteam.

Mediatieve therapie verloopt echter niet altijd goed. Dit kan komen door negatieve emoties (angst, verdriet, boosheid of irritatie) bij zorgmedewerkers. Om de negatieve emoties te verminderen en het welbevinden van het zorgteam te vergroten, kan cognitieve therapie worden ingezet.

Op het Jan Bonga wordt daarom nu een training aangeboden van 3 bijeenkomsten gebaseerd op cognitieve therapie. De doelen van deze training zijn:

  1. Het krijgen van inzicht in eigen gedachtes, gevoelens en gedrag ten opzichte van het gedrag van bewoners
  2. Het verminderen van negatieve emoties ten opzichte van het gedrag van bewoners
  3. Het beter kunnen uitvoeren van mediatieve gedragstherapeutische behandeling van bewoners

Doel 
Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de effectiviteit van cognitieve therapie voor zorgmedewerkers. Daarom wordt er vanuit het Ben Sajet Centrum een onderzoek gekoppeld aan de cognitieve training. In dit onderzoek wordt gekeken naar de effecten van de training op medewerkers. Het doel van het onderzoek is om te evalueren of de training een positief effect heeft op de zorgmedewerkers. We onderzoeken of het medewerkers lukt de geleerde vaardigheden in te zetten in hun dagelijkse praktijk om negatieve emoties te verminderen en beter om te gaan met bewoners.

Werkwijze 
Voor dit onderzoek gebruiken we de 90-dagen cyclus. Hierin onderzoeken we in 90 dagen een nieuw idee en kijken we of dit idee potentie heeft om de zorg in de praktijk te verbeteren. De 90 dagen cyclus bestaat uit ongeveer 2 weken voorbereiding, 6 weken uitvoering en 4 weken evaluatie.

De uitvoering van het onderzoek bestaat uit 2 stappen:

  1. Na afloop van de laatste bijeenkomsten van de training wordt een evaluatiemoment ingepland. Tijdens deze evaluatie vullen de deelnemers een beoordelingsformulier in. Ook wordt er met de deelnemers ongeveer 20-30 minuten nabesproken in de vorm van een focusgroep.
  2. Vervolgens gaat de onderzoeker met 8 tot 10 deelnemers individueel in gesprek. Met deze 8-10 deelnemers wordt in detail de interventie besproken en geëvalueerd welke onderdelen als effectief worden ervaren.

Samenwerkingspartners 
Amsta & Ben Sajet Centrum

Contactpersoon 
Myrte van Langen via myrte.vanlangen@bensajetcentrum.nl

Veelgezochte pagina’s