Project

Samen werken werkt

Duur
Zomer 2021 tot Zomer 2024

Achtergrond 
Het hebben van een betaalde baan is voor veel mensen een gewoon iets. Maar wat nu als je een licht verstandelijke beperking (LVB) én een psychische kwetsbaarheid hebt? En als je al verschillende negatieve ervaringen achter de rug hebt? Dan kan het heel moeilijk zijn om betaald werk te vinden en te houden.

Veel mensen uit deze groep willen net als ieder ander graag een betaalde baan. Ook zij willen een zo normaal mogelijk leven. En werk hoort hierbij. Werk geeft een inkomen. Het is goed voor je zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde. Je ontmoet andere mensen. Je leert er dingen en je ontwikkelt je. Je doet echt mee en je doet ertoe!

Gelukkig zijn er ook jonge mensen uit deze groep die het wél lukt om betaald werk te vinden en te behouden. Van hen willen we graag horen wat ervoor zorgt dat het bij hen wél is gelukt. Ook werkgevers, het sociale netwerk en jobcoaches hebben belangrijke informatie en kennis over wat werkt bij het vinden en houden van een baan.

Doel 
Al die ervaringen gaan we op een rij zetten. Alles wat we leren uit die ervaringen gaan we omzetten in “Sterk-in-Werk-kaarten” voor alle betrokkenen. We gaan dit ook verwerken in een scholingsmodule. Een module voor de professionals, bijvoorbeeld jobcoaches. Maar ook voor werkgevers en voor de mensen thuis. Kaarten en een module die helpen bij het krijgen en houden van een betaalde baan.

Werkwijze 
Het project bestaat uit twee fasen. In de eerste fase doen we onderzoek naar de praktische factoren die van belang zijn voor het verkrijgen en behouden van werk voor jonge mensen met een LVB en psychische kwetsbaarheid. Hiervoor gebruiken we de methode “concept mapping”. Met deze methode willen we antwoord geven op de onderzoekvraag: “Wat is van belang voor het vinden en behouden van werk voor jonge mensen met een psychische kwetsbaarheid en combinatie met een licht verstandelijke beperking (LVB)?”

In de tweede fase vertalen we de resultaten uit de eerste fase naar praktische producten, implementeren we deze binnen de organisatie Cordaan en Koraal en zorgen we voor verspreiding van deze kennis en producten, Nederland breed, naar de vier stakeholders: jonge mensen met LVB+, werkgevers, jobcoaches en steunsysteem.

Samenwerkingspartners 
Buro Ervaringskracht, Stichting Cordaan, Koraal, Hogeschool van Amsterdam, Phrenos, Algemen Werkgeversvereniging Nederland (AWVN)/Stichting de Normaalste Zaak (DNZ), MIND, UWV, Gemeente Amsterdam, Landelijk Kenniscentrum LVB en Academische Werkplaats Kajak & Ben Sajet Centrum.

Contactpersoon 
Annelies Christiani via achristiani@cordaan.nl

 

Veelgezochte pagina’s