Project

Proeftuin De Geuzenhoek

Duur 
Januari 2023 – juli 2024

Achtergrond 
In de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wonen veel cliënten die functioneren op licht verstandelijk beperkt niveau. Er is nog weinig kennis over mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) binnen de GGZ. Dit leidt tot verschillende problemen. Behandelingen sluiten bijvoorbeeld niet altijd goed aan op het functioneren van cliënten, maatregelen zijn niet passend of ervaren problemen en gedrag worden verkeerd begrepen.

Op Cordaan GGZ-locaties, zoals woonlocatie de Geuzenhoek, is geconstateerd dat zorgverleners niet altijd goed weten hoe ze moeten aansluiten bij de ontwikkeling van de cliënt. Om dit te verbeteren, is een proeftuinproject opgezet. In deze proeftuin is een gedragsdeskundige aangesteld op locatie, worden er structurele veranderingen doorgevoerd en komt er een (extra) aanbod van trainingen voor begeleiders.

Doel 
Vanuit het Ben Sajet Centrum onderzoeken we of de veranderingen in de proeftuin zorgen voor betere aansluiting op de behoeftes van bewoners. We evalueren of de proeftuin effectief is, en zo ja, welke onderdelen werken. De specifieke vragen die het onderzoek zal beantwoorden zijn:

  • Verminderen de interventies de handelingsverlegenheid bij begeleiders en behandelaren?
  • Verminderen de interventies stress bij cliënten en bevorderen ze de kwaliteit van leven?
  • Verminderen de interventies het aantal crisissen en gedwongen opnames?

Werkwijze 
Het onderzoek start in het voorjaar van 2023 en loopt tot de zomer van 2024. Het is een actieonderzoek dat parallel loopt aan de proeftuin. We kijken aan de hand van observaties en samen met de gedragsdeskundige, begeleiders en cliënten naar de werking van de proeftuin. De onderdelen van het onderzoek zijn:

  1. De onderzoeker kijkt mee op woonlocatie de Geuzenhoek en loopt mee met de begeleiders.
  2. Evaluatie van de begeleiders. De begeleiders van de Geuzenhoek doen mee aan een interview. Hierin wordt de proeftuin en de door hen geboden zorg besproken.
  3. De onderzoeker kijkt naar veranderingen in de rapportage over crisissen, gedwongen opnames en medicatiegebruik.
  4. Evaluatie van de bewoners. De onderzoeker gaat in gesprek met bewoners over hun ervaringen met en meningen over de zorg.

Samenwerkingspartners 
Cordaan

Contactpersoon 
Myrte van Langen via myrte.vanlangen@bensajetcentrum.nl

Veelgezochte pagina’s