Skip to: Projecten

Ben Sajet Centrum website

Projecten

  • Crises en (tijdelijke) opnames hebben veel impact op de levenskwaliteit van mensen die thuis zorg ontvangen. Het is de vraag of een crisisopname altijd nodig is. Soms zijn alternatieven mogelijk in de thuissituatie. Als voorkomen kan worden dat het thuis uit de hand loopt, dan bespaart dit mogelijk onnodig leed en (zorg)kosten. Een superdiverse stad als Amsterdam kent daarbij haar eigen... verder lezen
  • Direct naar projectresultaten? Klik hier. Meer weten over het onderzoek? Klik hier.   Video Samen Rijk - over behoud en versterken netwerk van mensen met dementie https://www.youtube.com/watch?v=rCjAEEMICJg   Helaas raken veel mensen met dementie gedurende hun ziekte veel vrienden en kennissen kwijt. Het Ben Sajet Centrum heeft samen met zorgorganisaties een... verder lezen
  • In de ‘Social Trials’ ontwikkelt een consortium van Ben Sajet Partners samen met programmavoorzitter Anne-Mei The passende ondersteuning voor mensen met dementie en naasten. Zij doen dat in samenspraak met aanbieders, gemeenten, verzekeraars en zorgkantoren. De focus ligt op psychosociale ondersteuning van mensen dementie. Bij adequate begeleiding wordt het ziekteproces voor allen... verder lezen
  • Het Huis van de Tijd is een plek waar iedereen die bij dementie betrokken is elkaar kan ontmoeten en van elkaar kan leren. Bij alles wat er in het Huis van de Tijd gebeurt staat de ‘Sociale Benadering Dementie’ centraal.  Er zijn activiteiten door en voor mensen met dementie, familieleden, vrienden, professionals en... verder lezen
  • Het Ben Sajet Centrum draagt bij aan onderzoek binnen het partnership Langdurige Zorg en Dementie (Universiteit van Amsterdam) en het Amsterdam Care Collective. Lees meer over de onderzoeken: Zelfredzaamheid en eigen regie – Susanne van den Buuse Goed leven met dementie in verzorgings- en verpleeghuizen – Annelieke Driessen Dementie op jonge leeftijd – Silke Hoppe Global... verder lezen
  • In dialoogbijeenkomsten delen studenten, professionals, opleiders, wetenschappers en ervaringsdeskundigen hun kennis en ervaring rondom vraagstukken op het gebied van dementie. En zoeken samen naar oplossingen voor brandende kwesties in de dementiezorg. Lees hier het interview met Silke Hoppe: 'Dialoogbijeenkomsten leveren nieuwe inzichten op over interactie praktijk, onderwijs en... verder lezen
  • Hoe kunnen we onderwijsinnovaties die het lerend vermogen van zorgprofessionals, leerlingen en/of stagiaires vergroten en praktijk, onderwijs en onderzoek bij elkaar brengen? Dat is wat we momenteel onderzoeken vanuit het Ben Sajet Centrum-project´Leren en verbeteren in de verpleeghuiszorg’. En de eerste resultaten zijn er! Je leest het in de Factsheet innovatieve leerwerkpraktijken... verder lezen
  • In de werkplaatsen delen studenten, professionals, opleiders, wetenschappers en ervaringsdeskundigen hun kennis en ervaring rondom vraagstukken op het gebied van kwetsbare ouderen. En zoeken samen naar oplossingen voor brandende... verder lezen
Back To Top