Project

Verhalen verbinden

Binnen het programma Diversiteit en Dementie worden verschillende participatieve en narratieve visuele methoden gebruikt. Middels het ophalen van narratieven willen we bijdragen aan:

1) Diepgaand inzicht krijgen in de ervaringen van ouderen met en zonder dementie en met een migratiegeschiedenis.

2) Deze ervaringen rondom dementie verder in lijn brengen met de geboden gezondheidszorg in Nederland.

Diepte-interviews
We voeren één-op-één diepte-interviews uit onder mensen met en zonder dementie en met diverse migratiegeschiedenissen. Het doel is om een genuanceerd, gedetailleerd beeld van persoonlijke levenservaringen en percepties rondom ouder worden en dementie op te halen.

Verhalentafels

Naast diepte-interviews organiseren we verhalentafels. De verhalentafels richten zich op het delen van ervaringen met anderen over ouder worden in Nederland – over het krijgen van, omgaan met of ervaren van dementie -, over de route die iemand heeft afgelegd, over gewoontes, over tradities en betekenisvolle momenten in het leven. Ouderen van verschillende leeftijden worden samen met hun naasten, vrijwilligers en beroepskrachten uitgenodigd om deel te nemen.

Tijdens de verhalentafels gebruiken we verschillende objecten uit de verhalenkoffer en benaderingen: we zingen, luisteren naar muziek, bladeren door foto’s en ervaren voorwerpen door te voelen en te ruiken. Op deze manier halen we herinneringen op aan levensgebeurtenissen, emoties, en alledaagse handelen. De voorwerpen die we gebruiken verbinden en geven ruimte aan persoonlijke en gemeenschapsverhalen over gedeelde en individuele geschiedenissen.

Leerwerktafels
Inzichten uit de verhalentafels vormen een basis om met beroepskrachten in gesprek te gaan over hoe de verhalen en ervaringen van ouderen van waarde kunnen zijn in de dagelijkse praktijk. Er worden thema’s geabstraheerd om in leerwerktafels mee aan de slag te gaan en gekeken op welke manier het zorgleefplan kan worden ingezet. Met de leertafels willen we de ervaringen van de verhalentafels en thema’s breder inzetten en aanbevelingen formuleren binnen zorg en welzijn en binnen verschillende lagen van de organisaties.

Verhalen in beeld en verweven verhalen
Naast verhalentafels, interviews en leertafels worden binnen onze projecten ook creatieve onderzoeksmethoden toegepast, zoals Photovoice. Deze methoden worden gebruikt om alternatieve communicatiemiddelen te bieden aan de mensen met wie we samenwerken. Alternatieve communicatiemiddelen, zoals visuele representaties zoals foto’s, bieden namelijk de mogelijkheid om betekenis te geven aan alledaagse handelingen en sociale interacties wanneer conventionele communicatiemethoden wegvallen. Daarnaast biedt Photovoice met ouderen, waarbij we inzetten dat deelnemers hun eigen foto’s maken en samen reflecteren, inzicht vanuit het perspectief van een insider en bevordert het een kritische dialoog over de alledaagse realiteit van mensen met en zonder dementie en hun naasten.

Resultaten verspreiden
Om de resultaten buiten de deelnemende organisaties aan de verhalen- en leerwerktafels breder te verspreiden, wordt overwogen om een presentatie, workshopsessie, tijdschrift, podcast, tentoonstelling, animatie of film te verzorgen. De resultaten zullen ook worden gedeeld via wetenschappelijke publicaties.

 

Archief dialoogbijeenkomsten
Lees hier over de dialoogbijeenkomst die in het verleden zijn georganiseerd.

Literatuur

Cairo, Aminata (2021). Holding Space- Holding Space: A Storytelling Approach to Trampling Diversity and Inclusion. Aminata Cairo. ISBN: 9789083156101

Hoppe, S., Vermeulen, L., Driessen, A., Roding, E., De Groot, M., & Krause, K. (2019). Learning in collaborative moments. Anthropology In Action26(3), 10–22.

McCall, B., Shallcross, L., Wilson, M., Fuller, C., & Hayward, A. (2019). Storytelling as a research tool and intervention around public health perceptions and behaviour: A protocol for a systematic Narrative review. BMJ Open, 9(12), e030597. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2019-030597

Van Wijngaarden, E., & Alma, M. (2019). ‘The eyes of others’ are what really matters: the experience of living with dementia from an insider perspective. PLOS ONE, 14(4), e0214724.

Veelgezochte pagina’s