Project

Dialoogbijeenkomsten

In dialoogbijeenkomsten delen studenten, professionals, opleiders, wetenschappers en ervaringsdeskundigen hun kennis en ervaring rondom vraagstukken op het gebied van dementie. En zoeken samen naar oplossingen voor brandende kwesties in de dementiezorg.

Lees hier het interview met Silke Hoppe: ‘Dialoogbijeenkomsten leveren nieuwe inzichten op over interactie praktijk, onderwijs en wetenschap’.

Lees hier het paper over de dialoogbijeenkomsten.

Veelgezochte pagina’s