Project

Social Trials

In de ‘Social Trials’ ontwikkelt een consortium van Ben Sajet Partners samen met programmavoorzitter Anne-Mei The passende ondersteuning voor mensen met dementie en naasten. Zij doen dat in samenspraak met aanbieders, gemeenten, verzekeraars en zorgkantoren. De focus ligt op psychosociale ondersteuning van mensen dementie. Bij adequate begeleiding wordt het ziekteproces voor allen dragelijker. De verwachting is dat het systeem vitaler blijft, waardoor mensen met dementie en hun naasten prettiger en langer thuis kunnen wonen. Meer informatie

Veelgezochte pagina’s