Skip to: Beter Samen

Ben Sajet Centrum website

Beter Samen

Van cliënt- naar netwerkgericht werken: in het leer- én onderzoekstraject Beter Samen kijken we óf en hoe het werken volgens twee sociale netwerkbenaderingen ertoe bijdraagt dat mensen met dementie en hun naasten meer steun van hun sociale omgeving gaan ervaren. De centrale vragen: helpt het als de persoon om wie het draait ondersteund wordt om samen met haar/zijn sociale netwerk koers te bepalen voor een leven met dementie? Wat betekent dit voor je rol als professional?

Onder Beter Samen vallen twee projecten. In het eerste project, ‘Beter Samen’, gefinancieerd door ZonMw, werken we met professionals en mensen met dementie en hun naasten die thuis wonen. In het tweede project, ‘Samen Rijk’, gefinancierd door FNO, gaat het om mensen met dementie die 24-uurs zorg ontvangen.

Waarom deze projecten?
Na de diagnose willen mensen met dementie en hun naasten hun leven graag zo gewoon mogelijk voort zetten, het liefst met steun van hun sociale omgeving. Helaas merken zij dat een deel van hun familie, vrienden of kennissen niet goed weet om te gaan met de veranderingen die de dementie teweegbrengt en dat hulpverleners hen (nog) niet kunnen helpen. Hoe kun je in een leven met dementie méér begrip en steun van je omgeving gaan ervaren?

Als professionals in de langdurige zorg en ondersteuning weten we hoe belangrijk het contact met familie, vrienden buren is. Om die reden willen we samen optrekken met de mensen die belangrijk zijn voor cliënten. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Als sociaal én professioneel netwerk zo samen optrekken dat die mensen die jouw cliënt het beste kennen een koers voor een leven met zorg uit kunnen stippelen?

Onze aanpak
Degene met dementie, zijn/haar familie, vrienden, buren en hulpverleners gaan volgens beproefde werkwijzen in gesprek. Het doel: samen een kring van mensen rond de persoon met dementie vormen die echt begrijpt wat zij/hij doormaakt en die haar/hem steunt. Tientallen netwerkers leren hoe zij in gesprek gaan met een persoon met dementie en de omgeving over het rijker maken van het leven. Deze netwerkers passen het geleerde toe in gesprek met 90 mensen met dementie en hun naasten.

Het samenwerkingsverband
De projecten worden uitgevoerd in een samenwerking tussen het Ben Sajet Centrum, gemeente Amsterdam, Tao of Care, Stichting het Kandidatennetwerk, Odensehuis Amsterdam Zuid, Cordaan, Amsta en Hogeschool van Amsterdam, Universiteit van Amsterdam en Dynamo. Samen met beleidsmakers, onderzoekers en professionals werken we aan programma’s en projecten die de kwaliteit van leven met dementie verbeteren.

Wat levert het op?
–Handvatten voor netwerkversterking voor families en professionals.
Onder andere een instructiefilm, gemaakt door ervaringsdeskundigen over de impact van netwerkontwikkeling op het dagelijks leven van mensen met dementie en hun naasten.
– Meer kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun omgeving. Tegengaan van eenzaamheid en rijker maken van leven.
– Kennis voor professionals en beleidsmakers over werken met netwerken. Professionals zijn ambassadeurs voor het sociale perspectief. Input voor Zorgstandaard Dementie.

Denk mee! 
De kennis en vaardigheden die we opdoen delen we onder andere tijdens werkplaatsen en conferenties. Iedereen is welkom. Klik hier voor de agenda. Hieronder vind je het verslag van de werkconferentie van eind juni 2020 en de beeldverslagen van de afgelopen werkplaatsen van Beter Samen.

Verslag werkonferentieverslag BeterSamen 25 juni 2020
Beeldverslag werkplaats ‘startbijeenkomst Beter Samen en Samen Rijk’ 26 oktober 2019
Beeldverslag werkplaats ‘als samenwerken niet vanzelfsprekend is’ 26 november 2019
Beeldverslag werkplaats ‘luisteren hoe werkt het?’ 21 januari 2020

Klik hier voor een interview met ontwikkelraadlid dementie Joop Stam, ‘Alzheimer is een ziekte van verlies van sociale relaties’.

Klik hier voor een interview met ontwikkelraadlid Tom Schram. Op deze pagina lees je meer over hoe Tom Schram rond hem en zijn partner een netwerk mobiliseerde.

Klik hier voor een interview met ontwikkelraadlid dementie Patricia Zebeda, ‘Hulp vragen is een kracht.’

Op 21 september jl. Wereld Alzheimerdag 2020 publiceerde de ontwikkelraad een opiniestuk in het Parool. Het artikel in het Parool leest u hier. Voor de complete oproep van de raad, klik hier.

Programma's

Dementie

Back To Top