Project

2020 Beter Samen: dementie en sociale netwerken

Direct naar projectresultaten? Klik hier.

Meer weten over het onderzoek? Klik hier.

 

Video Samen Rijk – over behoud en versterken netwerk van mensen met dementie

 

Helaas raken veel mensen met dementie gedurende hun ziekte veel vrienden en kennissen kwijt. Het Ben Sajet Centrum heeft samen met zorgorganisaties een bijzonder project opgezet voor bewoners met dementie: Samen Rijk. In dit project is een nieuwe manier van werken gevonden waarbij samen met de naasten van bewoners wordt gekeken hoe iemands sociale netwerk levend kan worden gehouden. In dit korte filmpje een weergave van deze werkwijze en de positieve effecten die dit heeft.​​​​​​​

Op één van de kleinschalige woonlocaties voor mensen met dementie van Amsta, wordt deze nieuwe manier van werken toegepast. Activiteitencoördinator Helga van Hoek ervaart deze manier van werken als een verrijking. “Voor bewoners, maar zeker ook voor ons als medewerkers. Je leert de bewoner nog beter kennen én het zorgt voor een bijzondere samenwerking met familie, een andere band.” (KB)

Onder Beter Samen vallen twee projecten. In het eerste project, ‘Beter Samen’, gefinancierd door ZonMw, werken we met professionals en mensen met dementie en hun naasten die thuis wonen. In het tweede project, ‘Samen Rijk’, gefinancierd door Klein Geluk, een programma van FNO, gaat het om mensen met dementie die 24-uurs zorg ontvangen.

 

Van cliënt- naar netwerkgericht werken: in het leer- én onderzoekstraject Beter Samen kijken we óf en hoe het werken volgens twee sociale netwerkbenaderingen ertoe bijdraagt dat mensen met dementie en hun naasten meer steun van hun sociale omgeving gaan ervaren. De centrale vragen: helpt het als de persoon om wie het draait ondersteund wordt om samen met haar/zijn sociale netwerk koers te bepalen voor een leven met dementie? Wat betekent dit voor je rol als professional?

Onder Beter Samen vallen twee projecten. In het eerste project, ‘Beter Samen’, gefinancieerd door ZonMw, werken we met professionals en mensen met dementie en hun naasten die thuis wonen. In het tweede project, ‘Samen Rijk’, gefinancierd door FNO, gaat het om mensen met dementie die 24-uurs zorg ontvangen.

Waarom deze projecten?
Na de diagnose willen mensen met dementie en hun naasten hun leven graag zo gewoon mogelijk voort zetten, het liefst met steun van hun sociale omgeving. Helaas merken zij dat een deel van hun familie, vrienden of kennissen niet goed weet om te gaan met de veranderingen die de dementie teweegbrengt en dat hulpverleners hen (nog) niet kunnen helpen. Hoe kun je in een leven met dementie méér begrip en steun van je omgeving gaan ervaren?

Als professionals in de langdurige zorg en ondersteuning weten we hoe belangrijk het contact met familie, vrienden buren is. Om die reden willen we samen optrekken met de mensen die belangrijk zijn voor cliënten. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Als sociaal én professioneel netwerk zo samen optrekken dat die mensen die jouw cliënt het beste kennen een koers voor een leven met zorg uit kunnen stippelen?

Onze aanpak
Degene met dementie, zijn/haar familie, vrienden, buren en hulpverleners gaan volgens beproefde werkwijzen in gesprek. Het doel: samen een kring van mensen rond de persoon met dementie vormen die echt begrijpt wat zij/hij doormaakt en die haar/hem steunt. Tientallen netwerkers leren hoe zij in gesprek gaan met een persoon met dementie en de omgeving over het rijker maken van het leven. Deze netwerkers passen het geleerde toe in gesprek met 90 mensen met dementie en hun naasten.

Het samenwerkingsverband
De projecten worden uitgevoerd in een samenwerking tussen het Ben Sajet Centrum, gemeente Amsterdam, Tao of Care, Stichting het Kandidatennetwerk, Odensehuis Amsterdam Zuid, Cordaan, Amsta en Hogeschool van Amsterdam, Universiteit van Amsterdam en Dynamo. Samen met beleidsmakers, onderzoekers en professionals werken we aan programma’s en projecten die de kwaliteit van leven met dementie verbeteren.

Wat levert het op?
–Handvatten voor netwerkversterking voor families en professionals.
Onder andere een instructiefilm, gemaakt door ervaringsdeskundigen over de impact van netwerkontwikkeling op het dagelijks leven van mensen met dementie en hun naasten.
– Meer kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun omgeving. Tegengaan van eenzaamheid en rijker maken van leven.
– Kennis voor professionals en beleidsmakers over werken met netwerken. Professionals zijn ambassadeurs voor het sociale perspectief. Input voor Zorgstandaard Dementie.

Klik hier voor de projectresultaten

Klik hier voor informatie over het onderzoek

 

Veelgezochte pagina’s