Project

Huis van de Tijd

Het Huis van de Tijd is een plek waar iedereen die bij dementie betrokken is elkaar kan ontmoeten en van elkaar kan leren. Bij alles wat er in het Huis van de Tijd gebeurt staat de ‘Sociale Benadering Dementie’ centraal.  Er zijn activiteiten door en voor mensen met dementie, familieleden, vrienden, professionals en vrijwilligers.

Veelgezochte pagina’s