Diversiteit en Dementie

Diversiteit en dementie

Het programma “Diversiteit en Dementie’ bestaat sinds 2021 en wordt geleid door programmaleider Jeanny Vreeswijk – Manusiwa. Het programma wordt mede vormgegeven door prof. Anne-Mei The van de Vrije Universiteit.

Veelgezochte pagina’s