Diversiteit en Dementie

Diversiteit en Dementie

Het belangrijkste doel van het programma Diversiteit en Dementie is bij te dragen aan een beter begrip van de ervaringen van ouderen en mensen met dementie en met een migrantengeschiedenis. Om dit re realiseren werken we samen met ervaringsdeskundigen, naasten, mantelzorgers en verschillende partners. We streven naar een hechte samenhang tussen onderzoek, onderwijs en praktijk. We realiseren dit door hechte samenwerking met overkoepelende programma’s en projecten binnen het Ben Sajet Centrum, partnerorganisaties, en door nauwe samenwerking met organisaties in de gezondheidszorg, vrijwilligersorganisaties en verschillende belangenorganisaties.

Het programma Diversiteit en Dementie bestaat sinds 2021 en wordt mede vormgegeven door Anne-Mei The, bijzonder hoogleraar Dementie van de Vrije Universiteit Amsterdam. De dagelijkse leiding van het programma is in handen van projectleider Jeanny Vreeswijk-Manusiwa.

 

Veelgezochte pagina’s