Skip to: Projecten

Ben Sajet Centrum website

Projecten

  • Crises en (tijdelijke) opnames hebben veel impact op de levenskwaliteit van mensen die thuis zorg ontvangen. Het is de vraag of een crisisopname altijd nodig is. Soms zijn alternatieven mogelijk in de thuissituatie. Als voorkomen kan worden dat het thuis uit de hand loopt, dan bespaart dit mogelijk onnodig leed en (zorg)kosten. Een superdiverse stad als Amsterdam kent daarbij haar eigen... verder lezen
  • Er is veel behoefte aan zorg waardoor kwetsbare ouderen minder snel in het ziekenhuis belanden en langer thuis kunnen blijven wonen. Hoe gaan we dat organiseren voor Amsterdamse ouderen? Wat zijn de prioriteiten en hoe onderbouwen we dit? Dat is het centrale thema van het onderzoeksprogramma ‘Acute Ouderenzorg in Amsterdam’. Hierin werken praktijk, onderzoek, onderwijs, gemeente, financiers... verder lezen
  • Op basis van ons eerdere onderzoek en in co-creatie met ouderen werken we aan het optimaliseren van de ziekenhuiszorg voor ouderen. Specifiek is de Wijkkliniek in een samenwerking tussen Amsterdam UMC, Cordaan en Zilveren Kruis opgezet met als doel de infrastructuur voor acute ziekenhuiszorg in de wijk op te bouwen. De Wijkkliniek is ook opgenomen als goed voorbeeld in het Langer Thuis programma... verder lezen
  • De Regionale Ouderendelegatie BeterOud Amsterdam e.o. is sinds 2018 officieel onderdeel van het Ben Sajet Centrum. Twee van de ouderen uit de delegatie nemen ook deel aan de nationale raad van ouderen die overlegt met de minister van VWS.De delegatie heeft een belangrijke rol bij de ontwikkeling en inbreng tijdens projecten die in het programma lopen en komt op voor (complex) kwetsbare ouderen... verder lezen
  • Hoe kunnen we onderwijsinnovaties die het lerend vermogen van zorgprofessionals, leerlingen en/of stagiaires vergroten en praktijk, onderwijs en onderzoek bij elkaar brengen? Dat is wat we momenteel onderzoeken vanuit het Ben Sajet Centrum-project´Leren en verbeteren in de verpleeghuiszorg’. En de eerste resultaten zijn er! Je leest het in de Factsheet innovatieve leerwerkpraktijken... verder lezen
  • In de werkplaatsen delen studenten, professionals, opleiders, wetenschappers en ervaringsdeskundigen hun kennis en ervaring rondom vraagstukken op het gebied van kwetsbare ouderen. En zoeken samen naar oplossingen voor brandende... verder lezen
Back To Top