Regionale Ouderen Delegatie Amsterdam e.o. (ROD)

De ROD Amsterdam e.o. is een van de acht regionale ouderennetwerk die in Nederland hun krachten bundelen om inclusieve ouderenparticipatie te bevorderen. Ze vertegenwoordigen daarmee de stem van ouderen. Deze samenwerking zorgt ervoor dat ouderen vanuit het hele land gezien en gehoord worden.

De Stichting Regionale Ouderen Delegatie Amsterdam e.o. is opgericht in 2024 en beslaat de regio’s Amsterdam, Almere en West-Friesland. De leden zijn op dit moment:

  • Ellen van den Bogert – Voorzitter
  • Rick Eggink – Penningmeester
  • Daan Sajet
  • Ineke Vervoort
  • Olga van den Berg
  • Michel Idsinga

Samenwerking Raad van Ouderen
De regionale netwerken werken nauw samen met de Raad van Ouderen, die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de minister van VWS. Vanuit elke regio nemen twee ouderen zitting in de RvO. Deze ouderen worden gevoed vanuit hun achterban in één van de acht regio’s.

Contact
Heeft u een vraag of wilt u in contact komen met het ROD Amsterdam e.o.? Neem dan contact op met coördinator Vivian Toemen via vivian.toemen@bensajetcentrum.nl


Nieuws

Vind hieronder links naar nieuwsbericht van de ROD Amsterdam e.o.

  • Verslag van bijeenkomst: ‘Ouderen in Actie’ 11 april

Agenda

Vind hieronder de activiteiten waaraan de Regionale Ouderen Delegatie Amsterdam e.o. bijdraagt.

16 mei 2024 – Ben Sajet lezing en conferentie

Hoe gaat het? Alledaagse attentheid in buurten en instellingen.
Meer informatie en aanmelden via deze link.


Veelgezochte pagina’s