Actueel

ROD Amsterdam e.o. zoekt leden! | Vacature

De Regionale Ouderen Delegatie Amsterdam en omstreken (ROD) zoekt enthousiaste leden die de handen uit de mouwen willen steken voor de ouderen van Amsterdam, West-Friesland en Almere. De ROD Amsterdam e.o. is een van de 8 regionale netwerken in Nederland waarin ouderen meedenken over hoe ondersteuning en zorg voor ouderen het beste vorm kan krijgen: met name over wonen, welzijn en zorg. ROD staat in nauw contact met de Raad van Ouderen, die actuele en relevante thema’s agendeert, en adviezen uitbrengt over beleid voor ouderen aan het ministerie van VWS. Via de 8 netwerken waarvan ROD er een is, staan zij in verbinding met de regionale achterbannen.

De huidige Stichting Regionale Ouderen Delegatie Amsterdam e.o. is opgericht in 2024 en beslaat de regio’s Amsterdam, Almere en West-Friesland. Om de delegatie uit te breiden en een afspiegeling van de regio te vormen, zoeken we nieuwe leden.

Wat kunt u verwachten?

  • De ROD Amsterdam e.o. vergadert tenminste 7 keer per jaar met elkaar. Daarin denkt u mee over te geven en/of verspreiden adviezen van de Raad van Ouderen.
  • Ook organiseren we ongeveer tweejaarlijks een themabijeenkomst. Dat is vaak in samenwerking met verschillende maatschappelijke organisaties of bijvoorbeeld het Ben Sajet Centrum.
  • Als lid van de ROD Amsterdam e.o. bezoekt u een aantal keer per jaar relevante congressen.
  • Ook onderhoudt u contacten met andere ouderenorganisaties in de regio.
  • Deelname aan de Regionale Ouderen Delegatie Amsterdam e.o. is een vrijwillige functie, reiskosten worden vergoed.

Wie zoeken we?

  • Ouderen woonachtig in de regio Amsterdam, Almere en West-Friesland.
  • Die enthousiast zijn om mee te praten en denken, en geinteresseerd is in beleid dat ouderen aangaat.
  • Iemand met een achterban in diens lokale omgeving, zodat we via u nog meer ouderen bereiken.
  • We zijn op zoek naar een diverse samenstelling van de raad.

Bent u enthousiast en/of heeft u ouderen in uw netwerk die zich graag inzetten voor ouderen?

Neem dan contact op met coordinator Vivian Toemen via rodamsterdameo@bensajetcentrum.nl. We vertellen u graag meer.

Veelgezochte pagina’s