Agenda

Dialoogwerktafel: verhalen verbinden, maar hoe?

Datum
16 Mei 2024

Tijd
10:00 11:30

Locatie
Bijzonder Amsterdams, Zwanenburgwal 206, Amsterdam (achterin het cafe)

Deelname Gratis

Organisatie
Ben Sajet Centrum

Dialoogwerktafel voor beroepskrachten in zorg en welzijn

In het project Verhalen verbinden verkennen we allerlei manieren waarop verhalen van waarde kunnen zijn. Van waarde voor mensen met en zonder dementie en met diverse migratiegeschiedenissen. Ook van waarde voor hun families, voor betrokken vrijwilligers en voor beroepskrachten in zorg en welzijn.  
 
Over deze ervaringen en de aanpak, de verschillende werkvormen en thema’s die uit het project naar voren komen, willen we graag met andere beroepskrachten, vrijwilligers en andere betrokkenen in zorg en welzijn in gesprek.  
 
Hoe kun je aan de hand van gedeelde verhalen verschillende (groepen) ouderen met een migratiegeschiedenis bereiken? Letterlijk en figuurlijk. Hoe kan de opgehaalde ervaring en kennis uit de verhalen van waarde zijn voor jou als beroepskracht of vrijwilliger? Hoe kunnen we het delen van verhalen structureel in de organisatie inzetten?

We gaan hier graag met je over in gesprek op 16 mei 2024 van 10:00 tot 11:30 uur. Deze dialoogwerktafel is toegankelijk voor geïnteresseerde medewerkers van zorgorganisaties, belangenorganisaties en vrijwilligersorganisaties.  

Veelgezochte pagina’s