Agenda

Symposium ‘Samen werken werkt’

Datum
22 Mei 2024

Tijd
13:30 17:00

Locatie
Hogeschool van Amsterdam, Wibautstraat 2-4 1091 GM Amsterdam, Kohnstammzaal

Een betaalde baan is voor de meeste mensen heel vanzelfsprekend. Voor veel jong volwassenen met een lvb is het vinden een betaalde baan lastig. Zeker als ze ook nog eens te maken hebben met psychi-sche problemen. Als het ze lukt om een baan te vinden, kan het een grote opgave zijn om deze ook te behouden.

Tijdens dit symposium nemen we je niet alleen mee in de uitdagingen waar deze jonge mensen op de arbeidsmarkt voor staan, maar ook in de successen en de strategieën die hen helpen. We hebben vooraanstaande sprekers en experts uit het veld die hun kennis en ervaring met je delen. Het belooft een boeiende middag te worden met een gevarieerd en inhoudelijk programma. Vind meer informatie over het programma onder het aanmeldformulier.

Programma

Plenair programma

 • Meerjaren Ambitie VGN met Aart Bertijn (Beleidsadviseur VGN)


   

 • Ontwikkeling van de methode IPS door de jaren heen met Prof. Dr. Jaap van Weeghel (emeritus hoogleraar Rehabilitatie en Participatie aan Tilburg Universiteit)
  In zijn bijdrage bespreekt Jaap van Weeghel hoe IPS (Individuele Plaatsing en Steun) zich in de afgelo-pen jaren heeft ontwikkeld tot een dynamisch model, waarin nieuwe doelgroepen, doelen, aanbieders en additionele interventies een plaats krijgen. Ook zal hij reflecteren op de nieuwe vragen en uitdagingen die deze ontwikkelingen voor de IPS-praktijk met zich meebrengen.


 • De waarde van werk: het perspectief van mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en werkgevers met Moniek Voermans (PhD-kandidaat Tilburg University en Programmamanager Langdurig Herstel / regiebehandelaar, Novadic-Kentron)
  Moniek Voermans deelt de resultaten uit haar promotieonderzoek en belicht de waarde van werk voor mensen met een verstandelijke beperking vanuit diverse perspectieven: het perspectief van mensen met een verstandelijke beperking zelf, het perspectief van hun naasten en het perspectief van werkgevers.


 • Samen werken werkt met Dr. Gabe de Vries (Projectmanager werk en dagbesteding, Cordaan)
  In de presentatie deelt Gabe de Vries de uitkomsten van het onderzoek “samen werken werkt”, waarin we hebben gekeken welke factoren van belang zijn voor het vinden en behouden van een betaalde baan voor jonge mensen met een lvb en psychische problemen. Hij gaat ook in op het waarom, van het belang van deze factoren.

  Workshops

  Tijdens de bijeenkomst zijn er twee workshoprondes. Je kunt je daarom voor 2 workshops inschrijven in het formulier hierboven.

 1. Werkzame ingrediënten IPS: Deze workshop wordt geleid door Harry Michon (senior onderzoeker bij Movisie, programma Bestaanszekerheid & Waardevol Werken) die zal bespreken hoe IPS kan worden toegepast bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Zijn de werkzame elementen van IPS bij hen dezelfde? Of is een (deels) een andere invulling nodig? We gaan erover in gesprek, na een presentatie van bevindingen uit een lopend adviesproject dat Harry Michon in samenwerking met Cordaan uitvoert voor de VGN.

 2. Meerjarige uitstroomresultaten IPS: Myrte van Langen (Onderzoeker, Ben Sajet Centrum), Trudie van Putten en Aiofe Woods (IPS Coaches, Cordaan) zullen de uitstroomresultaten van IPS bij mensen met een lvb bespreken en wat specifiek belangrijk is bij het ondersteunen van deze doelgroep.

 3. Sterk in werk kaarten: Deze workshop, geleid door Abdullahi El Kartaoui (Ervaringsdeskundige, Buro Ervaringskracht en Co-onderzoeker, Ben Sajet Centrum), John Roozemond (Programmamanager, Buro Ervaringskracht) en Claire Barneveld (IPS Coach, Cordaan), zal zich richten op de “Sterk in werk” kaarten. Deze kaarten bevatten 60 werkzame factoren voor het vinden en behouden van werk. Ze worden gebruikt om jonge mensen met een LVB te ondersteunen. In deze workshop staan we stil bij hoe deze interactieve werkvorm in gezet kan worden om tot afspraken te komen die helpend zijn bij behouden van werk voor mensen met een lvb.

 4. Trainingsmodule LVB en werk: Stefanie van Zal (Docent en onderzoeker, Hogeschool van Amsterdam) en een ervaringsdeskundige van Buro Ervaringskracht zullen een fragment van de trainingsmodule lvb op werk presenteren. Deze module bevat informatie over het herkennen van en omgaan met lvb op de werkplek. Er worden in samenspraak met de deelnemers handige en praktische ondersteuningstips uitgewisseld.

 5. Mentaliserend coachen: Martin Kamstra (IPS Coach Cordaan) zal bespreken hoe mentaliserend coachen kan helpen bij het herstel van mensen met een lvb die vaak traumatische en/of stressgerelateerde klachten ervaren. Door te mentaliseren kan je zelfreflectie en het inlevingsvermogen van de kandidaat verder ontwikkelen.

Voor meer informatie kan je een mail sturen naar: ipsjobcoaching@cordaan.nl met als onderwerp “Symposium samen werken werkt”

Aanmeld formulier: Symposium ‘Samen werken werkt’

Naam(Vereist)
Voor welke workshop meld je je aan in ronde 1?
Voor welke workshop meld je je aan in ronde 2?

Sprekers:

 • Aart Bertijn is senior beleidsadviseur bij de VGN. Hij is betrokken bij het groeigebied “Talentontwikkeling en Werk” uit de Visie 2030. Hierbij werkt hij in het netwerk Activiteiten en Werk nauw samen met gehandicaptenzorgorganisaties, is hij adviseur bij de VGN Academie en participeert hij in programma’s zoals de Toekomstagenda Gehandicaptenzorg, Simpel Switchen en Kanslijn 1 uit het Transitie toekomstbestendige gehandicaptenzorg.
 • Prof. Dr. Jaap van Weeghel is emeritus hoogleraar Rehabilitatie en Participatie aan Tilburg University, bestuurslid van MIND en lid van de Raad van Toezicht van Leviaan. Hij heeft onder meer veel onderzoek gedaan naar de implementatie en de effecten van IPS bij mensen met (ernstige) psychische aandoeningen.
 • Moniek Voermans werkt als science practioner aan een promotieonderzoek gericht op de waarde van werk voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit voert zij uit in samenwerking met Amarant en de Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking (Tranzo, Tilburg University). Moniek is tevens werkzaam als programmamanager en regiebehandelaar bij Novadic-Kentron (verslavingszorg).
 • Dr. Gabe de Vries is manager GGZ en senior onderzoeker bij Cordaan. Binnen Cordaan heeft hij de methode IPS geïmplementeerd bij mensen met een LVB. Hij is gepromoveerd op onderzoek naar werkhervatting bij mensen met een depressie.
 • Harry Michon is senior onderzoeker bij Movisie, programma Bestaanszekerheid & Waardevol Werken – team Participeren naar vermogen. Hij doet veel onderzoek op het terrein van maatschappelijke participatie van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Hij publiceerde o.a. over thema’s als zinvolle daginvulling, jobcoaching en IPS. Hij neemt o.a. deel aan de werkplaats Simpel Switchen.
 • Myrte van Langen is onderzoeker bij het programma: ‘Mensen met een Verstandelijke Beperking’ van het Ben Sajet Centrum. Myrte promoveerde op het onderwerp psychoeducatie voor jongeren met ADHD en doet momenteel o.a. onderzoek in de GGZ naar mensen met een LVB.
 • Trudie van Putten en Aoife Woods zijn beide werkzaam als IPS-coach en ondersteunen cliënten met een LVB en psychische problemen naar betaald werk.
 • John Roozemond is werkzaam als programmamanager bij Buro ErvaringsKracht, een initiatief van Cordaan. Bij Buro ErvaringsKracht zetten ervaringsdeskundigen hun kennis en kunde in om de wereld van mensen met een LVB toegankelijker te maken. Het team ervaringsdeskundigen verzorgt o.a. voorlichten hoe het is om te leven met een indicatie LVB. John zorgt ervoor dat ervaringsdeskundigheid binnen en buiten Cordaan beter wordt ingebed.
 • Abdullahi El Kartaoui is ervaringsdeskundige bij Buro ErvaringsKracht en heeft als co-onderzoeker een belangrijke rol gespeeld bij het onderzoek “samen werken werkt” en de ontwikkeling van de Sterk in werk Kaarten.
 • Claire Barneveld is IPS-coach bij Cordaan en betrokken bij de onderzoek en de ontwikkeling van de sterk in werk kaarten.
 • Stefanie van Zal Is onderzoeker bij het lectoraat Langdurige Zorg en Ondersteuning, en docent Social Work. Zij heeft met de uitkomen van het onderzoek een trainingsmodule ontwikkeld over het ondersteunen van mensen met een LVB op de werkvloer.
 • Martin Kamstra werkt hij ruim 6 jaar als IPS-coach en ondersteunt mensen met een LVB bij het vinden en behouden van een betaalde baan. Naast jobcoaching is zijn kennisgebied hechting, trauma en mentaliseren.

Veelgezochte pagina’s