Project

Campus voor het leven

Duur
Voorjaar – zomer 2023

Achtergrond
De ‘Campus voor het leven’ is eind 2021 gestart om de ondersteuning en zorg voor ouderen in Buitenveldert als netwerkpartners zo lokaal mogelijk te organiseren, zodat zij een vitaal en betekenisvol leven kunnen leiden in een vertrouwde omgeving. Een centraal onderdeel van deze plannen is het Menno Simonszhuis. Doel is om deze locatie door te ontwikkelen als sociaal knooppunt van de buurt, waar oudere Amsterdammers elkaar kunnen ontmoeten en passende ondersteuning en zorg kunnen vinden. Het Ben Sajet Centrum doet in 2023 onderzoek naar de kansen, uitdagingen en dilemma’s van de werkwijzen die vanuit de Campus worden ontwikkeld.

Doel
In het onderzoek- en leertraject staan drie doelen centraal:

  • Beter inzicht krijgen in de kansen, uitdagingen en dilemma’s bij het doorontwikkelen van het Menno Simonszhuis als sociaal knooppunt in de buurt
  • Beter inzicht krijgen in de kansen, uitdagingen en dilemma’s bij de domeinoverstijgende samenwerking om bovenstaande te realiseren
  • Samen met vergelijkbare initiatieven in stadsdeel Zuid en in de stad leren over de ontwikkelde aanpak en de daarbij geleerde lessen breder verspreiden.

Werkwijze
We werken vanuit een gelaagde aanpak waarin we onderzoek doen op drie niveaus: (1) de concrete activiteiten die vanuit de Campus in het Menno Simonszhuis worden gerealiseerd; (2) de positie van het Menno Simonszhuis in de buurt; en (3) de inbedding en borging binnen het netwerk van samenwerkingspartners én binnen de afzonderlijke organisaties. Hierbij doen we participerende observaties in het Menno Simonszhuis en in de buurt, en interviewen we medewerkers, buurtbewoners en lokale sleutelfiguren. Vanuit de onderzoeksactiviteiten denken we actief mee met de projectpartners over de kansen, uitdagingen en dilemma’s in het project.

Samenwerkingspartners
De activiteiten rond de Campus worden gecoördineerd vanuit een kernteam waarin de volgende partijen zijn vertegenwoordigd: Buurtteam Amsterdam Zuid, Dynamo, Zonnehuis Groep Amstelland, Zorg voor Zuid (huisartsen) en de Werkgroep Ouderenvriendelijk Buitenveldert. De activiteiten en het onderzoek worden ondersteund door Gemeente Amsterdam (Stadsdeel Zuid).

Contactpersoon
Josje Schut (josje.schut@bensajetcentrum.nl)

Veelgezochte pagina’s