Alledaagse attentheid in de superdiverse stad

Het programma ‘Alledaagse attentheid in de superdiverse stad’ staat onder leiding van Monique Kremer, bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap aan de Universiteit van Amsterdam, en Ludo Glimmerveen, die de dagelijkse leiding heeft over het programma. De diverse onderzoekers in het team brengen expertise in op het gebied van diversiteit en inclusie, relationeel werken in de zorg, stedelijk sociaal werk, en samenleven in superdiverse buurten.

Samenwerking in de stad

We werken in onze projecten nauw samen met diverse partners in de stad. Zo trekken we veel op met de zorg- en onderwijspartners van het Ben Sajet Centrum, maar stemmen ook regelmatig af met Gemeente Amsterdam, woningcorporaties, welzijnsorganisaties, en diverse bewonersorganisaties. Veel van deze partijen komen we tegen binnen de initiatieven die we onderzoeken, maar ook op de bijeenkomsten waarin we een platform bieden om ervaringen uit te wisselen en kennis te delen.

Verbinden praktijk, onderzoek en onderwijs

Naast ons eigen onderzoek proberen we steeds verbindingen te leggen tussen de zorgpraktijk, universiteiten, hogescholen en het ROC van Amsterdam. Zo werken we samen met het lectoraat Stedelijk Sociaal Werk aan de Hogeschool van Amsterdam, betrekken we in ons onderzoek studenten van de mbo-opleidingen Sociaal Werk en Maatschappelijke Zorg, en wisselen we kennis en expertise uit met diverse onderzoekers aan de VU en UvA. Zo dragen we bij aan doorlopende kennisontwikkeling die ten goede komt aan het adresseren van actuele vraagstukken in de stad. Kennis die zowel toekomstige als bestaande professionals verder kan helpen.

Veelgezochte pagina’s