programma: Leren, verbeteren en implementeren

 • Toolkit – Leer en Innovatienetwerk 2022

  Toolkit-Leer-en-InnovatieNetwerk_2022

 • ‘Blijmakers’ en ‘gediplomeerden’: op weg naar een gelukkig huwelijk?

  ‘Blijmakers’ en ‘gediplomeerden’: op weg naar een gelukkig huwelijk?

  Duur Fase 1. September 2022 – Maart 2023 Achtergrond In Amsterdam neemt het aantal mensen met dementie tussen nu en 2030 naar verwachting met 56% toe. Bovendien zal die groep een steeds diverser, multi-culturele achtergrond hebben waarop zorgvoorzieningen nog niet altijd zijn ingericht. Er is dus onderzoek nodig naar het binden en boeien van zorgverleners…

 • De ontwikkeling van de 90-dagen methodiek

  De ontwikkeling van de 90-dagen methodiek

  Duur Maart 2023 – februari 2024 Achtergrond De 90-dagen leercyclus gebaseerd op de 90 days learning circle van het Institute for Healthcare Improvement (IHI). Deze cyclus is ontwikkeld om op een betrouwbare en efficiënte manier innovatieve ideeën te onderzoeken, en deze te beoordelen op de potentie om een kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen in de gezondheidszorg en…

 • Leren en verbeteren in de verpleeghuiszorg

  Leren en verbeteren in de verpleeghuiszorg

  Duur Juni 2019 – Maart 2023 Achtergrond Goede verpleeghuiszorg is zorg waarbij de cliënt centraal staat en men continu werkt aan betere kwaliteit van zorg. De zorgverlening in verpleeghuizen is complexer geworden. Om de hiervoor benodigde competentieontwikkeling te bevorderen en werving en behoud van zorgprofessionals te stimuleren, is een op ontwikkeling gerichte werkcontext nodig. Doel…

 • Leren en verbeteren in de verpleeghuiszorg

  Leren en verbeteren in de verpleeghuiszorg

  Hoe kunnen we onderwijsinnovaties die het lerend vermogen van zorgprofessionals, leerlingen en/of stagiaires vergroten en praktijk, onderwijs en onderzoek bij elkaar brengen? Dat is wat we momenteel onderzoeken vanuit het Ben Sajet Centrum-project´Leren en verbeteren in de verpleeghuiszorg’. En de eerste resultaten zijn er! Je leest het in de Factsheet innovatieve leerwerkpraktijken Amsterdam, met een overzicht…

Veelgezochte pagina’s