Skip to: Ervaringsdeskundigen en onderzoekers Beter Samen in het Parool: U kunt het verschil maken, vrienden en kennissen van mensen met dementie

Ben Sajet Centrum website

  • Vandaag is het Wereld Alzheimerdag. In dat kader publiceerden leden van de ontwikkelraad en onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam vandaag dit stuk in het Parool. Contacten houden bij dementie vraagt durf van alle betrokkenen, schrijven zij. Gaat u, kennis of vriend van iemand met dementie, de uitnodiging aan? De […]

  • Wanneer wordt overlijden met dementie als een ‘goede dood’ gezien? De manier waarop mensen tijd ervaren, blijkt hierin allesbepalend te zijn. In het streven naar een goede dood proberen mensen de duur van het naderend levenseinde te beïnvloeden en op die manier iets van controle te krijgen. Dit beeld schetst medisch antropoloog Natashe Lemos Dekker […]

  • Op maandag 24 juni 2019 verzamelen 110 mensen zich in de lichte vide van het ROC van Amsterdam, locatie West. Zorgstudenten, zorgverleners, managers, ervaringsdeskundigen, bestuurders en onderzoekers komen samen om te praten over de toekomst van dementiesteun in Amsterdam. In 2040 wordt de piek in de vergrijzing bereikt. Hoe ziet de zorg voor en begeleiding […]

  • Op donderdag 4 juli verdedigt Annelieke Driessen haar proefschrift getiteld  ‘Een goed leven met dementie: etnografische verkenningen van dagelijks leven en zorg in Nederlandse verpleeghuizen.’ Annelieke’s onderzoek vond plaats binnen het Partnership voor Langdurige Zorg en Dementie. Het was daarmee een samenwerking met het Ben Sajet Centrum. Annelieke organiseerde samen met haar collega’s van de Universiteit […]

  • Op 1 mei 2019 gingen twee nieuwe Ben Sajetprojecten van start. Ze gaan over netwerkversterking rond mensen met dementie. Het eerste project, ‘Beter Samen’, wordt  gefinancierd door ZonMw en richt zich op het bijeen brengen van een kring van familie, hulpverleners en kennissen rond mensen met dementie die thuis wonen. Het tweede project, ‘Samen Rijk’, […]

  • Afgelopen woensdag 1 mei gingen twee nieuwe Ben Sajetprojecten over samenwerking met het informele netwerk rond mensen met dementie van start. ‘Beter Samen’, wordt  gefinancierd door ZonMw en richt zich op het samenwerken met een kring van familie, hulpverleners en kennissen rond mensen met dementie die thuis wonen. ‘Samen Rijk’, is gefinancierd door FNO. Met […]

Back To Top