Project

Tips ervaringsdeskundigen

Hoe praat je met familie, vrienden en kennissen over dementie? Hoe groeien familie, vrienden en kennissen met jullie mee? Mantelzorgers en mensen met dementie van de ontwikkelraad Beter Samen, delen hier hun tips en ervaringen.

Veelgezochte pagina’s