Over ons

Deze pagina is gemaakt door dementieprofessionals, ervaringsdeskundigen, onderzoekers en trainers verbonden aan het ontwikkeltraject Beter Samen. Wat ons bindt? De wens om te achterhalen hoe mensen met dementie en hun naasten méér steun van hun sociale omgeving kunnen ervaren.

Hier vind je publicaties, én informatie over scholingen. Neem contact op of sluit je aan bij één van de (digitale) leerbijeenkomsten! Stuur een e-mail naar info@bensajetcentrum.nl.

 

Veelgezochte pagina’s