Project

Dementie en sociale netwerken

Familie, vrienden, buren maken het verschil in het leven van veel mensen met dementie en hun naasten. Als relaties goed zijn, en als relaties (tijdelijk) verbroken zijn. Hoe werken hulpverleners en het sociale netwerk van de persoon met dementie en haar of zijn naaste samen? Wat vraagt dit van je benaderingswijze als professional? Wat kun je doen als je zelf of als partner, familie of vriend met dementie te maken krijgt? Lees daarover op deze pagina.

 

Veelgezochte pagina’s