Hoe werkt het?

Sociale Netwerken

Bij integrale zorg en ondersteuning ga je uit van de grote rol die de eigen sociale relaties spelen in iemands levenskwaliteit. Dit doe je door de contacten die mensen hebben met hun familie, vrienden en kennissen centraal te stellen.

Hoe werkt dit? Lees daarover aan de hand van vijf basisvragen. Wil je meer weten over de ervaringen van professionals? Klik hier. Ben je opzoek naar ervaringsverhalen van mensen met dementie en hun naasten? Bezoek ook deze pagina.

Beeld: Auke Herrema

Waarom extra aandacht voor het sociale netwerk bij dementie?

Voor een groot deel van de thuiswonende mensen met dementie is sociale pijn een belangrijke oorzaak van lijden. Veel mensen met dementie hebben het gevoel dat familie, vrienden kennissen hun minder serieus nemen.

Ook mensen om de persoon met dementie heen ervaren veranderingen in sociale relaties. 38% van de mantelzorgers heeft na de diagnose minder sociale contacten. Vrienden en kennissen willen er vaak voor de mensen met dementie en hun naasten zijn, maar zij weten niet altijd hoe.

Wat is jouw rol als professional?

Zodra je als professional betrokken raakt maak je onderdeel uit dit netwerk van contacten van de persoon met dementie. Ook als de persoon met dementie of mantelzorger niet vertelt over familie, vrienden, kennissen of betrokken buren, heeft jouw komst invloed op deze relaties.

Vrienden, kennissen, buren en verre familie doen vaak een stapje terug als jij als professional betrokken raakt. Maar persoonlijke relaties en professionele steun beantwoorden aan verschillende behoeften. Zij zijn dus allebei van groot belang.

Hoe maak je als professional ruimte voor de relaties die mensen met dementie en hun naasten hebben met hun sociale omgeving? Zodat mensen met dementie en hun naasten meer levenskwaliteit en regie ervaren?

Lees daarover aan de hand van vijf basisvragen:

Veelgezochte pagina’s