Skip to: Projecten

Ben Sajet Centrum website

Projecten

  • Technologie is een prachtig hulpmiddel om het welzijn van personen met een ernstig meervoudige beperking (EMB) te verbeteren. Met dit doel loopt het onderzoeksproject Sociale Relaties & ICT van het Ben Sajet Centrum, de Vrije Universiteit van Amsterdam en Bartiméus. We richten ons op (door-) ontwikkeling van kennis en producten en op de verspreiding en toepassing daarvan voor ouders en... verder lezen
  • In grote steden in Nederland zien we dat steeds meer jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking moeilijk mee kunnen komen in de samenleving. Dat uit zich vaak in ernstige problemen zoals dakloosheid, criminaliteit, schulden, verslaving, complexe zwangerschappen en moeder-kind problematiek. Om vanuit de hulpverlening deze groep mensen beter te kunnen begeleiden, moet er zicht komen op... verder lezen
  • Steeds meer burgers met een psychosociale of cognitieve kwetsbaarheid wonen (langer) zelfstandig in de wijk. Voor veel van hen zijn contacten in de buurt in groeiende mate belangrijk. Maar wat doe je als iemand (nog) niet veel contacten in de buurt heeft? Is het mogelijk om contacten met buren te bevorderen? Om dit te onderzoeken hebben we samen met de HvA buurtwandelingen... verder lezen
  • In de werkplaatsen delen studenten, professionals, opleiders, wetenschappers en ervaringsdeskundigen hun kennis en ervaring rondom vraagstukken op het gebied van kwetsbare ouderen. En zoeken samen naar oplossingen voor brandende... verder lezen
Back To Top