Kennisproducten

Essay De Architectuur van Alledaagse Attentheid

In het kader van het project De Architectuur van Alledaagse Attentheid heeft eind 2023 een eerste studie plaatsgevonden naar wooncomplex De Osdorperhof in Amsterdam Nieuw-West. De Osdorperhof telt 186 woningen in hoog- en laagbouw. Het is een Lang Leven Thuisflat, wat betekent dat er met aanpassingen wordt ingezet op dat ouderen hier langer en prettiger zelfstandig thuis kunnen wonen. Naast senioren wonen er ook mensen met een licht verstandelijke beperking of GGZ-achtergrond.  

Met een diverse groep bewoners en diverse experts zijn we gaan schouwen in en rond de Osdorperhof. Met fototoestel in de hand hebben we gekeken waar mogelijkheden voor ontmoeten in de fysieke ruimte ontstaan en wat dit belemmert. Waar liggen de architectonische en stedenbouwkundige aanknopingspunten om de kansen op alledaagse attentheid in en buiten de Osdorperhof te vergroten? Wat is hier met beperkte architectonische ingrepen mogelijk? Lees hier het essay Ruimte maken voor een praatje. De Osdorperhof een ‘Lang Leven Thuisflat in Amsterdam’.

Deze publicatie is geschreven door Radboud Engbersen (expert sociale basis, Movisie), Monique Kremer (bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap, Universiteit van Amsterdam) en Jante Schmidt (onderzoeker Alledaagse Attentheid, Ben Sajet Centrum). In samenwerking met Ianthe Mantingh (Zijdekwartier architecten).  

 

Veelgezochte pagina’s