Project

De architectuur van alledaagse attentheid

Duur
2023-2024

Achtergrond
Alledaagse attentheid – een aardig gebaar, een oogje in het zeil houden, af en toe een helpende hand. Door een toenemend aantal kwetsbare ouderen, mensen met een LVB of GGZ- achtergrond in de wijk, is dat steeds meer nodig.  De fysieke omgeving speelt daar een cruciale rol in. Hoe kun je ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, een praatje maken? Hoe ontwikkel je attente plekken? De breedte van de stoep, of mensen elkaar kunnen zien, de wijze waarop een portiek gebouwd is: dat is allemaal relevant. Hoe bouw je voor betrokkenheid? Ofwel: hoe ziet de architectuur van alledaagse attentheid eruit?

Doel
In dit onderzoeks- en veranderproject nemen we heel concreet een aantal plekken onder de loep in kwetsbare wijken van Amsterdam. Denk aan een straat, flat of semi-publieke ruimte. Dat doen we met mensen zelf (ouderen, mensen met een LVB) maar ook met andere deskundigen, zoals architecten, pleindeskundigen en wijkwerkers. Het project wordt geleid door Radboud Engbersen en Monique Kremer. Voor meer informatie:

Contactpersoon
Ludo Glimmerveen (ludo.glimmerveen@bensajetcentrum.nl)

Veelgezochte pagina’s