Werkwijze

Het Ben Sajet centrum is een kleine tien jaar geleden door twee grote zorgorganisaties opgericht. Inmiddels maken vijf zorgorganisaties en zeven kennisinstellingen deel uit van het Ben Sajet centrum. Het Ben Sajet centrum is te typeren als een netwerkorganisatie en heeft de volgende kenmerken:

  1. Het Ben Sajet Centrum is een netwerkorganisatie. Zorgprofessionals van zorginstellingen en onderzoekers van het Ben Sajet Centrum, onderzoekers, docenten en studenten van de universiteit, het hbo en het mbo werken nauw samen. Gezamenlijk vertalen zij kennis en onderzoeksresultaten naar richtlijnen voor de praktijk en de toerusting van (toekomstige) zorgmedewerkers.
  2. Het onderzoek en ontwikkelwerk leidt tot kennis over de zorg. De opleidingen maken gebruik van deze kennis en vertalen deze naar kennis, houding en vaardigheden die kunnen worden overgedragen aan huidige en toekomstige medewerkers in de zorg. Onderzoek, ontwikkeling en implementatie gaan hand in hand.
  3. De primaire focus van het onderzoek en ontwikkelwerk is de superdiverse grootstedelijke context. Dit betekent dat het Ben Sajet Centrum bij het analyseren van problemen en zoeken naar oplossingen binnen de zorgpraktijk en in het onderwijs steeds rekening houdt met verschillende sociaaleconomische en migratie-achtergronden en de dynamiek van de grote stad. Waar mogelijk worden kennis en inzichten van derden en andere contexten benut.
  4. Binnen het onderzoek, de zorgpraktijk en het onderwijs is kennis en kunde vanuit verschillende disciplines nodig; binnen de onderzoeken, het ontwikkelwerk en opleiding wordt ook van zoveel mogelijk disciplines en soorten onderzoek gebruik gemaakt. Leidend is ‘doen wat werkt’.
  5. In afstemming met andere kenniscentra en academische werkplaatsen, ligt het accent het accent op de psychosociale en organisatorische aspecten van de zorg en kiest voor een praktijkgericht onderzoek, veelal actiegericht, etnografisch en exploratief.  Het Ben Sajet Centrum onderscheidt zich door de nadruk op ontwikkeling en implementatie voor en samen met de praktijk en de opleidingen.

Veelgezochte pagina’s