Werkwijze

Het Ben Sajet centrum is een kenniswerkplaats gericht op de langdurige zorg in de grootstedelijke context van Amsterdam en omgeving. Door onderzoek, praktijk en onderwijs met elkaar te vervlechten willen we bijdragen aan het vernieuwen van de zorg, waarbij we veel waarde hechten aan de inbreng van zorgverleners, cliënten, ervaringsdeskundigen en naasten.

Praktijk, onderzoek en onderwijs werken samen

Als kenniswerkplaats richten we ons vooral op praktisch onderzoek dat zich richt op het verbeteren van de zorg voor ouderen en mensen met een beperking, groepen waar de naamgever van onze kenniswerkplaats zich in het laatste deel van zijn leven bovenmatig voor heeft ingespannen. Het Ben Sajet centrum richt zich op het aanjagen, organiseren en gaande houden van samenwerking tussen academisch en praktijkgericht onderzoek, de zorgpraktijk en de opleiding van huidige en toekomstig zorgmedewerkers.

Bij onderzoek gaat het om reflectie op en evaluatie van de huidige vormen van ondersteuning en zorg binnen de bredere context van de samenleving en het overheidsbeleid. Bij ontwikkeling en implementatie gaat het om innovatie van ondersteuning en zorg en van opleidingen. De context van de grote stad maakt dat we veel oog hebben op voor de grote diversiteit in groepen in de best mogelijke ondersteuning en zorg voor mensen met kwetsbaarheid.

Organisatie van de programma’s

Bij het Ben Sajet Centrum werken we volgens programmalijnen. Hierbinnen lopen allerhande praktijk- en veelal actiegerichte onderzoeken op zoek naar directe toepassingen. Praktijk- en opleidingsvragen vormen vaak het startpunt van de onderzoeken. De komende jaren wordt er gewerkt volgens vier programmalijnen: 

  1. Alledaagse Attentheid in de superdiverse stad
  2. Mensen met een verstandelijke beperking
  3. Diversiteit en dementie in de grote stad
  4. Leren, verbeteren en implementeren 

Meerjarenplan

Meer weten over het Ben Sajet Centrum en wat we doen? Lees het Meerjarenplan.

Veelgezochte pagina’s