Skip to: Projecten ‘Beter Samen’ en ‘Samen Rijk’

Ben Sajet Centrum website

Projecten ‘Beter Samen’ en ‘Samen Rijk’

Kennis over netwerkbenadering
We achterhalen of samenwerken met het informele netwerk rond mensen met dementie ertoe leidt dat mensen met dementie en hun naasten meer steun van hun sociale omgeving ervaren. Doel is achterhalen wat je als persoon zelf, als familie en hulpverleners kunt doen om steun te ervaren van kennissen, vrienden en buurtgenoten in je leven en werk met dementie.

Waarom deze projecten?
Na de diagnose willen mensen met dementie en hun naasten hun leven graag zo gewoon mogelijk voort kunnen zetten, het liefst met steun van hun sociale omgeving. Helaas ervaart een belangrijk deel van hen een gebrek aan steun van die omgeving. Zij hebben het gevoel er alleen voor te staan en dat ze niet begrepen worden door hun netwerk. Ze merken dat een deel van hun familie, vrienden of kennissen niet goed weten om te gaan met de veranderingen die de dementie in relaties teweegbrengt en dat hulpverleners hen (nog) niet altijd kunnen helpen. 43% van de naasten van iemand met dementie hebben sinds de diagnose minder contact met hun sociale netwerk.

Mijn netwerk was van het oude leven. En in mijn nieuwe leven met dementie heb ik nog geen netwerk. Familie probeert aardig te doen. Maar stiekem heb je het gevoel dat ze je stinkend in de steek laten. “Jij dement?! Dat is niet zo hoor.” Ik ben op een gegeven moment mijn mond maar gaan houden. En zo gaat het ook met vrienden.’ervaringsdeskundige/lid van ontwikkelraad

Onze aanpak
Deze projecten bieden experimenteerruimten waarin samen met mensen met dementie en hun naasten wordt verkend wat maakt dat zij zich beter gesteund voelen door hun omgeving. Degene met dementie, zijn of haar familie, vrienden, buren en hulpverleners gaan volgens beproefde werkwijzen in gesprek. Deze gesprekken moeten ertoe leiden dat er een kring van mensen rond de persoon met dementie ontstaat die echt begrijpt wat zij of hij doormaakt en die haar en haar omgeving steunt. 29 netwerkers leren hoe zij in gesprek gaan met een persoon met dementie en de omgeving over het rijker maken van het leven. Netwerkers passen het geleerde toe in gesprek met 90 mensen met dementie en hun naasten. Voor Beter Samen werken we samen met mensen met dementie en hun naasten die thuis wonen. In Samen Rijk gaat het om mensen met dementie die 24-uurs zorg ontvangen.

Het samenwerkingsverband
De projecten worden uitgevoerd in een samenwerking tussen het Ben Sajet Centrum, gemeente Amsterdam, Tao of Care, Stichting het Kandidatennetwerk, Odensehuis Amsterdam Zuid, Cordaan, Amsta en Hogeschool van Amsterdam. Samen met beleidsmakers, onderzoekers en professionals werken we aan programma’s en projecten die de kwaliteit van leven met dementie  verbeteren.

Wat leveren Beter Samen en Samen rijk op?
✓ Praktische handvatten voor netwerkversterking voor families zelf en voor professionals. O.a. een instructiefilm gemaakt door ervaringsdeskundigen over de impact van netwerkontwikkeling op het dagelijks leven van mensen met dementie en hun naasten.
✓ Hogere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun omgeving. Tegen gaan eenzaamheid en rijker maken leven door bijeen brengen netwerk.
✓ Kennis voor professionals en beleidsmakers over werken met netwerken. Professionals zijn ambassadeurs voor het sociale perspectief. Input voor Zorgstandaard Dementie.

 ‘Ik zag het vormen van zo een netwerk voor eerst niet zitten. Ik ben niet zo’n type dat achter mensen aan gaat. Zeker niet als er kinken in de kabel zitten, zoals toen. Maar nu we zijn begonnen vind ik het leuk om zo’n groep te hebben! Omdat het makkelijker wordt om het contact te onderhouden. Ik vind dat heel mooi. Want ik had al aangegeven dat ik die contacten niet meer zelf aan ging. Nu ga ik elke week wel een paar keer met leden van de groep op stap! En de vriendin die het eerst niet begreep? Die is me nu de hele tijd aan het bellen en aan het appen.’– ervaringsdeskundige

Delen van kennis en vaardigheden
De kennis en vaardigheden die we opdoen over het project delen we onder andere tijdens werkplaatsen. Iedereen die is welkom om zich hiervoor aan te melden. Hieronder vind je de beeldverslagen van de afgelopen werkplaatsen van Beter Samen.

Beeldverslag startbijeenkomst ‘Beter Samen’ 26 oktober 2019
Beeldverslag werkplaats ‘als samenwerken niet vanzelfsprekend is’ 26 november 2019
Beeldverslag werkplaats ‘luisteren, hoe werkt het?’ 21 januari 2020

 

Vernieuwen door vervlechten van onderzoek, praktijk en onderwijs
Back To Top