Skip to: Organisatie

Ben Sajet Centrum website

Organisatie

Het Ben Sajet Centrum is lid van de Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen. Gezamenlijk dragen de acht Academische Werkplaatsen bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en ondersteuning aan mensen met beperkingen in de langdurige zorg en aan het versterken van hun positie in de samenleving. Gezamenlijk bevorderen de Academische Werkplaatsen een landelijke en dynamische infrastructuur voor het ontwikkelen, delen en toepassen van kennis. Kennisvragen op het gebied van de gezondheid, het functioneren en de participatie van mensen met beperkingen en hun omgeving staan hierbij centraal.

Het programma ‘Mensen met een verstandelijke beperking’ wordt geleid door prof. dr. Xavier Moonen, bijzonder hoogleraar emeritus kennisontwikkeling LVB aan de Universiteit van Amsterdam en bijzonder lector inclusie van mensen met verstandelijke beperkingen aan de Zuyd Hogeschool. Dr. Hille Voss, is betrokken als programmaleider.

 

De programmaraad bestaat verder uit:
Drs. Hetty Vlug, directeur Ben Sajet Centrum

Prof. dr. Monique Kremer, Bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de UvA

Dr. ir. Rick Kwekkeboom, Lector langdurige zorg en ondersteuning, Hogeschool van Amsterdam, Faculteit Maatschappij en Recht

Dr. Dorien Konst, Directeur Specialistische zorg VGZ Cordaan

Drs. Flip Derks, Programmamanager ROCvA, ROCvF

Drs. Arne Theunissen, Manager behandelzaken en liaison Ons Tweede Thuis

Drs. Annelies Christiani, Kwartiermaker onderzoek VGZ/GGZ en liaison Cordaan

Drs. Karin Bosch, Programmamanager innovatie en ontwikkeling en liaison Amsta of Drs. Marc Jansen, GZ-psycholoog, Amsta Karaad.

Drs. Jeannie Vreeswijk, Programmaleider bij het Ben Sajet Centrum en programmamanager NOOM

Back To Top