Skip to: Organisatie

Ben Sajet Centrum website

Organisatie

Het programma wordt geleid door prof. dr. Xavier Moonen, bijzonder hoogleraar kennisontwikkeling LVB aan de Universiteit van Amsterdam en bijzonder lector inclusie van mensen met verstandelijke beperkingen aan de Zuyd Hogeschool. De programmaraad bestaat verder uit:

 • Prof. dr. Carlo Schuengel, hoogleraar Orthopedagogiek, in het bijzonder psychosociale problematiek en gehandicaptenzorg aan de VU
 • Prof. dr. Monique Kremer, bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap aan de Faculteit der Maatschappij-en Gedragswetenschappen van de UvA
 • Prof. dr. Paula Sterkenburg, bijzonder hoogleraar ‚ÄėMensen met een visuele, of visuele en verstandelijke beperking; sociale relaties & ICT’ aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU)
 • Dr. ir. Rick Kwekkeboom, lector langdurige zorg en ondersteuning, Hogeschool van Amsterdam, Faculteit Maatschappij en Recht
 • Dr. Isolde Woittiez, senior wetenschappelijk medewerker Sociaal en Cultureel Planbureau
 • Dr. Marieke Teeuw, programmaco√∂rdinator VG Ben Sajet Centrum en docent Hogeschool Inholland
 • Drs. Flip Derks, programmamanager ROCvA, ROCvF
 • Drs. Elize Middelhoven, arts voor Verstandelijk Gehandicapten en liaison Ons Tweede Thuis
 • Drs. Mirjam Wouda, GZ-psycholoog, docent gedragswetenschappen VU Universiteit en liaison Ons Tweede Thuis
 • Drs. Annelies Christiani, projectcoordinator en liaison Cordaan
 • Drs. Karin Bosch, programmamanager innovatie en ontwikkeling en liaison Amsta
 • Drs. Marc Jansen, GZ-psycholoog, Amsta Karaad
Back To Top