Skip to: Organisatie

Ben Sajet Centrum website

Organisatie

Dit programma, in deze vorm actief tot mei 2020, werd wetenschappelijk geleid door prof. dr. mr. Anne-Mei The, hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie. Zij was tot medio 2020 verbonden aan de UvA en is sinds oktober 2020 voor 5 jaar opnieuw benoemd als hoogleraar aan de VU. In deze nieuwe leerstoel periode kunnen de projecten en activiteiten van het programma een nieuwe inhoudelijke invulling krijgen, waarbij het accent zal liggen op dementie en culturele diversiteit in de grootstedelijke context. De programmaraad bestaat uit:

• Drs. Laura Vermeulen, coördinator programma Dementie Ben Sajet Centrum
• Dr. ir. Rick Kwekkeboom, lector Langdurige Zorg en Ondersteuning HvA
• Dr. Robbert Gobbens, lector Gezondheid en Welzijn van Kwetsbare Ouderen InHolland
• Drs. Flip Derks, programmamanager ROC van Amsterdam
• Drs. Karin Bosch, programmamanager Innovatie en Ontwikkeling Amsta
• Dr. Kristine Krause, universitair docent medische antropologie UvA
• Drs. Silke Hoppe, promovendus medische antropologie UvA
• Margriet de Zwart, ervaringsdeskundige naaste
• Joop Stam, ervaringsdeskundige naaste en voormalig huisarts
• Drs. Roeland Hokken, Liason Cordaan programma Dementie Ben Sajet Centrum

Back To Top