Kennisproducten

Handleiding de nieuwe standaard

Een leerwerkplek is een opleidingsplek voor een student of leerling aan een zorgopleiding (mbo of hbo) waarbij leren, onderzoeken, innoveren en verbeteren van de kwaliteit van zorg centraal staan. Het opleiden vindt plaats in de praktijk. De verbondenheid tussen student, docent en zorgprofessional is groot. Alle betrokkenen maken onderdeel uit van een lerende omgeving. Iedereen leert van elkaar en werkt aan zijn eigen ontwikkeling. Een leerwerkplek is een antwoord op de complexe uitdagingen binnen de verpleeghuiszorg: het tegengaan van krapte op de arbeidsmarkt, betere aansluiting tussen onderwijs en praktijk en het verbeteren van de kwaliteit van zorg. En daar plukt de hele samenleving de vruchten van. Met deze handleiding geven we aan de hand van de metafoor ‘tuinieren’ inzicht in de eerste stappen van het opzetten van een nieuwe leerwerkplek, aan welke randvoorwaarden idealiter voldaan moet worden en welke ingrediënten horen bij een succesvolle leerwerkplek. Lees verder via deze link.

Veelgezochte pagina’s