Kennisproducten

Eindrapport eerste 90 dagen Majella

Onbegrepen gedrag, zoals agressie of onrust, komt in veel (ouderen)zorginstellingen voor. Onbegrepen gedrag kan een uiting zijn van stress door niet vervulde behoeften. Voor zorgprofessionals is het vaak een uitdaging om met dit gedrag om te gaan. Ook bij de ZHGA, locatie Majella, wonen mensen met dementie die onbegrepen gedrag vertonen. Vanuit één van de teams van Majella was er de wens om met hun eigen ontwikkeling aan de slag te gaan en meer handvatten te krijgen voor de omgang met onbegrepen gedrag. Zelfreflectie op beroepsmatig handelen door zorgmedewerkers kan helpen bij het omgaan met onbegrepen gedrag door zich te richten op vragen als wat gaat er nog niet goed, wat willen we bereiken en wat is hier voor nodig?

Het doel van deze leercyclus was om het team door middel van een vorm van reflectie beter toe te rusten om te gaan met onbegrepen gedrag, dat wil zeggen, dat de zorgmedewerkers beter in staat zijn om de aard en omvang van het gedrag te objectiveren, inzicht te krijgen op wat de oorzaken van het gedrag kunnen zijn en hoe het team dit zou kunnen verminderen. Daarnaast was er vanuit het Ben Sajet Centrum de wens om de 90 dagen leercyclus uit te proberen.

In het rapport leest u de resultaten van het onderzoek.

Veelgezochte pagina’s