Skip to: Thuis in je eigen wijk

Ben Sajet Centrum website

  • Hoe creëer je een groter thuisgevoel onder bewoners in een wijk? En hoe voorkom je dat bewonersgroepen zich zo thuis gaan voelen dat dit ten koste gaat van het thuisgevoel van anderen? Is het bouwen van een inclusieve lokale gemeenschap eigenlijk wel mogelijk? Deze vragen zijn onderwerp van het onderzoek waarop politiek socioloog Fenneke Wekker […]

  • Sinds 1 oktober leidt Han Spanjaard het bureau van Ben Sajet Centrum als nieuwe directeur. Hiermee komt tevens een einde aan de (lange) periode dat bestuurslid Krijn van Beek deze taken met verve als coördinator ad interim vervulde. Het bestuur heeft grote waardering voor wat Krijn tot stand heeft gebracht. Het is pionieren geweest en […]

  • De interventie ‘Sprekende Handen, Verbondenheid in ontmoetingsgroepen met mensen met dementie in een zorginstelling’ is erkend als ‘theoretisch goed onderbouwd’ door de deelcommissie Ouderenzorg van de erkenningscommissie Langdurige Zorg. Door de combinatie van een thema, en het gericht inzetten van muziek en gesprek wordt sociaal isolement bij dementie tegengegaan. Sprekende Handen is zeventien jaar geleden […]

  • Voor mensen die tijdelijk zorg nodig hebben, is er het Aanmeldportaal Tijdelijke Zorg Amsterdam. Maar dit wordt te weinig gebruikt, waardoor zorg niet altijd op het juiste moment op de juiste plek geboden wordt. Lidwien van de Ven evalueerde en verbeterde het (gebruik van) dit aanmeldportaal. Dit was haar afstudeerproject bij Ben Sajetcentrum voor de […]

  • Door de succesvolle resultaten heeft het ministerie van VWS besloten vier nieuwe Social Trials te subsidiëren. De Social Trials zijn ontwikkeld door Anne-Mei The en experimenteren met ondersteuningsvormen voor mensen met dementie en hun naasten, vanuit de visie van de Sociale Benadering Dementie. Het doel is het creëren van een aanbod dat beter aansluit bij […]

  • Op 21 september, Wereld Alzheimerdag, organiseerde Stichting Mantelzorg en Dementie een masterclass over diversiteit. Monique Kremer was één van de gastsprekers. Wat betekent (super)diversiteit in de levens met dementie in de stad? Kremer besprak algemene thema’s: we verbinden diversiteit aan migratieachtergrond, maar het gaat ook over verschillen in opleiding, sociaal economische status, gender, legt zij […]

Back To Top