Actueel

Twee grote subsidies verworven bij ZonMw Gewoon Bijzonder, Nationaal Programma Gehandicapten

Het Ben Sajetcentrum is buitengewoon trots op de toekenning van twee omvangrijke onderzoekssubsidies. ZonMW honoreerde aanvragen voor onderzoek naar ‘Sociale relaties en ICT: bevorderen van coping, autonomie en welzijn’ en voor onderzoek naar ‘Meer op eigen benen in de etnisch diverse stad – Jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en zware problemen.’ De beide subsidies betekenen een vliegende start voor ons programma verstandelijk gehandicapten.

Veelgezochte pagina’s