Actueel

Succesvolle bijeenkomst over Onbegrepen Gedrag bij dementie

Donderdagmiddag 23 juni kwam een divers gezelschap bij elkaar om kennis uit te wisselen over ‘onbegrepen gedrag bij dementie’. Een onderwerp wat, zo bleek uit het aantal aanmeldingen en de levendige gesprekken, leeft in de zorg voor dementerenden.

Met de 30 deelnemers ging Robbert Gobbens, lector multimorbiditeit aan Hogeschool InHolland aan de slag. Met een aantal stellingen als ‘We kunnen beter spreken van probleemgedrag dan van onbegrepen gedrag’ en ‘Er is nog te weinig deskundigheid bij verzorgenden en verpleegkundigen om goed om te gaan met onbegrepen gedrag’ werd het gesprek gestart.

De inleiding van Hans van Willenswaard, Psycholoog GZ/manager behandeling bij Zonnehuisgroep Amstelland, liet de stappen zien die een organisatie en de zorgverleners kunnen nemen om methodisch om te gaan met onbegrepen gedrag van mensen met dementie.

Een duidelijk plan met stappen:

  • Lichamelijke oorzaken?
  • Probleem in kaart
  • Observeren (Detectie)
  • Begrijpen (Analyse)
  • Doel bepalen
  • Interventie (Behandeling)
  • Uitvoeren afspraken
  • Evaluatie (Evaluatie)
  • Conclusies

Deze methodische aanpak moet ook zijn basis vinden in de zorgvisie van de organisatie. Hier ook de Flyer onbegrepen gedrag

Na deze inleiding nam Marjolein Albers, werkzaam bij het lectoraat van InHolland het stokje over om de methode Dementia Care Mapping toe te lichten. De kern van deze methode zit in observeren (‘als een vlieg aan de muur’) op een groot aantal onderwerpen gebaseerd op deze bloem:

dcm

Met de gegevens van de observatie wordt feedback georganiseerd in het team en waar nodig het zorgplan aangepast om een zo optimaal mogelijke situatie voor de client te creëren.

In de aansluitende gesprekken over verschillende, door de groep ingebrachte, cases werd levendig gesproken over methodisch werken, observeren, uitproberen wat effect heeft op gedrag van cliënten, het belang van kennis over de levensloop en omstandigheden van de cliënt en samenwerking tussen alle betrokken zorgverleners.

In de afsluiting werd door een deelnemer geconstateerd ‘wat hebben we nog veel te doen’. En een andere deelnemer zei ‘soms moet je ook accepteren dat je het maximale hebt gedaan en dat er een probleem blijft’.

Voor het Ben Sajetcentrum blijft ook hierin genoeg te doen om verbinding te maken tussen praktijk, wetenschap en opleidingen. Dat bleek ook deze middag. Een opvallend thema is daarbij dat in het methodisch (kunnen) werken verschillen zijn tussen thuiszorg en intramurale zorg. Kunnen deze van elkaar leren?

Klik hier voor de presentaties:.

DCM presentatie

Methodisch aanpakken van onbegrepen gedrag

Meer weten over deze bijeenkomst, uitkomsten en vervolg; neem contact op via info@bensajetcentrum.nl

 

 

Veelgezochte pagina’s