Actueel

Regiotour Noord-Holland en Flevoland

Hoe kunnen ouderen langer en prettiger zelfstandig thuis wonen in uw regio?

In samenwerking met onder andere ‘Een nieuwe generatie ouderen, langer thuis’, organiseren de Regionale Ouderen Delegatie Beter Oud Amsterdam e.o. en bouwkundig arts, onderzoeker Clementine Mol van het Ben Sajet Centrum een online regiotour voor de regio’s Noord-Holland en Flevoland. Tijdens deze regiotour wordt ingegaan op nieuwe vormen van zorg, wonen en welzijn voor ouderen. Ouderen en professionals zullen gezamenlijk de verschillende kanten van wonen belichten. Er zullen tips  en voorbeelden gegeven worden van hoe ouderen in deze regio’s langer en prettiger zelfstandig thuis kunnen wonen.

Tijdens de online bijeenkomst staan we stil bij hoe ouderen in de regio vitaal en gezond thuis kunnen wonen en gebruik kunnen maken van goede en betaalbare ondersteuning en zorg. We zullen ingaan op hoe de woon(zorg)omgeving daar een belangrijke bijdrage aan kan leveren.

Ook zullen we praktijkverhalen van en met ouderen koppelen aan de drie woon(zorg)dimensies, zoals beschreven in het rapport Ouderen langer zelfstandig thuis, maar hoe dan? Het gaat hier om de fysieke dimensie, de functionele dimensie en de sociale dimensie.

 

Wat: Een bijeenkomst voor de nieuwe generatie ouderen, langer thuis! Ontdek hoe dit ook in uw regio mogelijk is.
Voor wie: Ouderen, zorgprofessionals, mantelzorgers, wetenschappers, beleidsmakers, en iedereen die op een andere manier bij wonen, zorg en welzijn voor ouderen betrokken is.
Wanneer: Donderdag 1 juli
Tijd: 8:30 tot 15:00 uur
Waar: Online
Programma: Het programma vind je hier. 
Aanmelden: Hier kun je je aanmelden.
Rapport Clementine Mol: Het rapport Ouderen langer zelfstandig thuis. Maar hoe dan? vind je hier.

Veelgezochte pagina’s