Skip to: Toekomstige huisvesting ouderen

Ben Sajet Centrum website

Toekomstige huisvesting ouderen

Binnen vijf jaar moeten er in Amsterdam 2000 nieuwe woningen voor ouderen bijkomen. Het gaat om geclusterd wonen, een woonvorm waarin 55-plussers hun eigen appartement hebben, zonodig met zorg aan huis. Om dit bereiken werken het Ben Sajet Centrum, de gemeente Amsterdam, woningcorporaties, ontwikkelaars, investeerders, beleggers, zorgpartijen en betrokken woongemeenschappen samen. Het Ben Sajet Centrum heeft een sterke impuls gegeven aan de totstandkoming van dit meerjarenprogramma voor huisvesting van ouderen en neemt deel aan de stuurgroep die de realisatie aanjaagt.

Lees hier het artikel in het Parool en lees hier de intentieverklaring.

Programma's

Zorgvriendelijke stad

Back To Top