Project

Ouderen langer zelfstandig thuis

Binnen vijf jaar moeten er in Amsterdam 2000 nieuwe woningen voor ouderen bijkomen. Het gaat om geclusterd wonen, een woonvorm waarin 55-plussers hun eigen appartement hebben, zonodig met zorg aan huis. Om dit bereiken werken het Ben Sajet Centrum, de gemeente Amsterdam, woningcorporaties, ontwikkelaars, investeerders, beleggers, zorgpartijen en betrokken woongemeenschappen samen. Het Ben Sajet Centrum heeft een sterke impuls gegeven aan de totstandkoming van dit meerjarenprogramma voor huisvesting van ouderen en neemt deel aan de stuurgroep die de realisatie aanjaagt. Clementine Mol, arts-onderzoeker, deed onderzoek en maakte een kennisbundeling dat handvatten biedt voor het creëren van optimale woon(zorg)omgevingen. Deze kennis wordt tijdens webinars gedeeld met de stuurgroep en professionals die werken aan het langer zelfstandig thuis wonen van ouderen.

 

Lees hier het artikel in het Parool.

Lees hier de intentieverklaring.

Lees hier meer over het rapport “Ouderen langer zelfstandig thuis! Maar hoe dan?”.

Lees hier het artikel over het rapport “Ouderen langer zefstandig thuis! Maar hoe dan?” in Zorgvisie.

 

 

Veelgezochte pagina’s