Project

Ouderendelegatie BeterOud Amsterdam e.o

De Regionale Ouderendelegatie BeterOud Amsterdam e.o. is sinds 2018 officieel onderdeel van het Ben Sajet Centrum. Twee van de ouderen uit de delegatie nemen ook deel aan de nationale raad van ouderen die overlegt met de minister van VWS.De delegatie heeft een belangrijke rol bij de ontwikkeling en inbreng tijdens projecten die in het programma lopen en komt op voor (complex) kwetsbare ouderen uit Amsterdam en omgeving die dit zelf niet meer kunnen.  Meer over de ouderendelegatie

Veelgezochte pagina’s