Programma’s

Het aantal thuiswonende kwetsbare ouderen neemt sterk toe en daarmee stijgt ook de zorgvraag. Dat vereist nieuwe werkwijzen van zorg en ondersteuning. Om zo lang mogelijk zelfredzaam te zijn, is samenhangende eerstelijnszorg en ondersteuning van kwetsbare ouderen van groot belang. Hoe komt integrale samenwerking van de huisarts, verpleging/verzorging, wonen en maatschappelijk werk tot stand? En hoe kun je deze werkwijze duurzaam bekostigen? Om daar antwoord op te geven, start het project “Integrale gestructureerde eerstelijns-ouderenzorg in Amsterdam”.

Dit project wordt ondersteund vanuit Ben Sajet Centrum, SIGRA en 1ste Lijn Amsterdam. Uitvoering van het project is mogelijk dankzij financiering van ZonMw (voor ondersteuning en monitoring). De looptijd is een jaar, maar daar blijft het niet bij. Betrokken partijen blijven na de projectfase middels het ontwikkelde model samenwerken en ervaringen uitwisselen.

Vier wijken in Amsterdam doen mee!
Het project is gericht op implementatie van een passend model van integrale en gestructureerde ouderenzorg in de eerste lijn. Uitvoering vindt plaats bij huisartsenpraktijken met thuiszorgorganisaties, in vier Amsterdamse wijken waar veel ouderen met een verhoogde kwetsbaarheid wonen:

 • Amsterdam Nieuw West: SAG-gezondheidscentrum de Vaart
 • Amsterdam Noord: SAG-gezondheidscentrum Banne Buiksloot
 • Amsterdam Zuidoost: GAZO-gezondheidscentrum Reigersbos
 • Amsterdam Buitenveldert: CHAGZ-medisch centrum Gelderlandplein


Doorontwikkeling integraal ouderenzorgmodel
In dit project kijken de samenwerkende partijen hoe integrale gestructureerde eerstelijns-ouderenzorg in de praktijk het beste werkt. Er is bij alle deelnemende praktijken al sprake van integrale ouderenzorg, maar deze is nog niet overal even ver geïmplementeerd en de aanpak varieert. Deze zorg wordt verder uitgebouwd, op basis van de inzichten opgedaan bij eerdere studies en ervaringen vanuit NPO-projecten. Zo wordt gaandeweg duidelijk wat er nodig is om integrale gestructureerde ouderenzorg verder vorm te geven, zodat het in de praktijk optimaal werkt.

Veel partijen actief
Een groot aantal organisaties slaat bij dit project de handen ineen. Klik hier voor de projectstructuur.

  • Coöperatie Huisartsen Amsterdam Groot-Zuid (CHAGZ), Gezondheidscentra Amsterdam Zuid-Oost (GAZO), Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG)
  • Amstelring, Cordaan, Evean, Zonnehuisgroep Amstelland
  • Ouderen uit NPO-ouderennetwerk
  • Ben Sajet Centrum
  • SIGRA
  • 1ste Lijn Amsterdam
  • Talma Instituut (VU)
  • Huisartsenkring Amsterdam (HKA)
  • Zilveren Kruis
  • Gemeente Amsterdam
  • VUmc

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met de projectleider Sabina Mak (sabina@bensajetcentrum.nl).

Veelgezochte pagina’s