Actueel

Prisma en de Toekomst starten met vernieuwend project Buren!

Een mooi project van onze partners, wat het Ben Sajetcentrum van harte onder de aandacht brengt en waar mogelijk verbindt met onze programma’s.

Het project Buren! We zijn er is deze maand gestart in de Amsterdamse stadsdelen Noord, Oost en West. Gedurende een jaar zullen kwartiermakers van Stichting Prisma en Stichting de Toekomst samen met lokale ondernemers en buurtbewoners werken aan de groei van een duurzaam netwerk voor kwetsbare buurtbewoners.

Kwartiermaakster Paula Jasperse; ‘We gaan heel simpel beginnen, gewoon praten met allerlei mensen. Lanterfanten noemen we dat. De wijk leren kennen, contact leggen met mensen die veel mensen kennen in de wijk, verhalen verzamelen en praten met mensen die juist weinig contacten hebben’.

Samen met de buurt zoeken de kwartiermakers uit wat de dromen, wensen en talenten zijn van deze bewoners en verbinden ze aan elkaar in een Buren! groep. Lees hier het volledige artikel.

Bron: Karen Soeterik – Teamleider

Veelgezochte pagina’s