Actueel

Ouderen aan zet bij keuzes in de zorg

Ouderen willen meepraten over keuzes in de zorg die hun leven beïnvloeden. Ook onderzoekers, professionals en beleidsmakers beseffen dat het perspectief van ouderen onmisbaar is om de zorg te verbeteren. Steeds vaker worden ouderen daarom als ervaringsdeskundige vanaf het prille begin betrokken bij beslissingen. Het Ben Sajet Centrum werkt nauw samen met de regionale Ouderendelegatie Beter Oud Amsterdam (en omgeving). We gingen in gesprek met voorzitter van de ouderendelegatie Wim Schuijlenburg over het heden en de toekomst.

Toen de hernieuwde delegatie zich vorig jaar officieel verbond aan het Ben Sajet Centrum is veel met elkaar gesproken over de gezamenlijke ambitie. Wim: “Het was ontzettend leuk om dit met het Ben Sajet Centrum en met elkaar te formuleren. Die ambitie is heel helder: Wij komen op voor kwetsbare ouderen uit Amsterdam en omgeving die dit zelf niet kunnen!”

Vanaf de start
Hoe werkt dat in de praktijk? Wim: “Ieder van ons heeft een achterban die ons voedt over de invulling van het ouderenbeleid in de dagelijkse praktijk van de ouderen. De stem van deze ouderen brengen wij vervolgens naar voren op relevante plekken en bij onderzoekers, beleidsmakers en professionals uit de praktijk. Wat je veel tegenkomt, is dat ouderen er op het laatst nog even bij getrokken worden, als alles al bedacht is. Wij betrekken onze achterban vanaf de start van een programma of project.”

Mooie initiatieven en projecten
Wat betekent dat in de praktijk? Wim: “We zijn op dit moment betrokken bij een aantal mooie initiatieven en projecten. Zo denken we mee over de inhoudelijke invulling van het onderzoeksprogramma acute ouderenzorg van niemand minder dan Bianca Buurman, hoogleraar Acute Ouderenzorg aan de Universiteit van Amsterdam. Er is veel behoefte aan zorg en ondersteuning waardoor kwetsbare ouderen minder snel in het ziekenhuis belanden en langer thuis kunnen blijven wonen. In dit programma kijken we samen met praktijk, onderzoek, onderwijs, gemeente en financiers naar hoe we dit kunnen organiseren en wat de prioriteiten zijn.“

Hackathon
Jullie zijn ook erg modern met het organiseren van een ‘hackathon’. Wat houdt dat allemaal in? Wim: ”Een hackathon is een werkvorm. Een grote groep ouderen bedenkt – onder leiding van een procesbegeleider – creatieve oplossingen vanuit de leefwereld van ouderen voor toekomstige uitdagingen. In deze hackathon reageren we een keer niet op oplossingen van experts/professionals
maar komen de oplossingen vanuit de doelgroep zélf!”

Toekomst
Hoe kijk je tegen de toekomst aan? Wim: “Ik hoop van harte dat het lukt om op korte termijn een langetermijnvisie op de ouderenzorg tot stand te brengen. Met als belangrijkste vraag hoe we het rendement van de zorg kunnen verhogen en de juiste zorg op de juiste plek kunnen bieden. Beter met elkaar gaan samenwerken. Ouderen weten precies wat zij wel of niet willen. Bewustwording dat ook ouderen een taak hebben om doelen te bereiken. Daar ligt voor alle partijen, van gemeenten tot burgers, een duidelijke rol. “

Meer weten over de regionale Ouderendelegatie Beter Oud Amsterdam (en omgeving)?
Bekijk hier de websitepagina.

Veelgezochte pagina’s