Actueel

Leergang dementiezorg; nu ook inschrijven per bijeenkomst mogelijk!

De leergang dementiezorg bestaat uit vijf bijeenkomsten over de thema’s van nu. Naast dat u de hele leergang kunt volgen, is het ook mogelijk om per bijeenkomst aan te melden.

1 september: TOENAME VAN INZET INFORMELE ZORG Hoe gaan we om met meer en andere inzet van mantelzorgers en vrijwilligers? Met medewerking van Prof. Dr. Marjolein van Broese Groenou (VU) en dr. Ir. Rick Kwekkeboom, lector aan de HvA.

15 september;. LANGER THUIS MET DEMENTIE Tot wanneer kan dat? Hoe werkt de inzet van techniek en sociale ondersteuning daarbij? Wat betekent het voor de intramurale voorzieningen dat mensen steeds langer in hun eigen huis blijven wonen; (nog) complexere en diversere doelgroep in de V&V? Met prof. Dr. Rose –Marie Droës (VU) en prof. Dr. Ben Kröse (Uva/HvA

6 oktober: SOCIALE BENADERING VAN DEMENTIE. Hoe zorgen we voor een positieve insteek bij mensen met dementie; waar alles telt voor de mens met dementie en hun naasten. Met medewerking van Prof. Dr. Anne Mei The (UvA)

3 november; DEMENTIEZORG IN DE MULTICULTURELE STAD. Amsterdam kent inwoners uit vele culturen; wat betekent dat voor de ontwikkeling van de zorg voor dementerenden? Waar lopen we tegenaan, welke kennis is daarover? Met medewerking van Dr. Juliette Parlevliet (UvA/AMC)

1 december: VERANDERING KOMT NIET VANZELF. IMPLEMENTEREN KUN JE LEREN. Kennis is een startpunt, maar hoe gebruik je die kennis om de zorg te veranderen en te verbeteren?

Meer informatie in de Brochure leergang dementiezorg vs2

Kosten:

Voor deelnemers werkzaam bij één van de partners van het Ben Sajetcentrum €75 per bijeenkomst,

Voor overige deelnemers €100 per bijeenkomst

 

Opgeven door het sturen van een mail naar info@bensajetcentrum.nl

 

 

Veelgezochte pagina’s