Kennisproducten

Samen-redzaam? Een onderzoek naar informele burennetwerken van kwetsbare bewoners

Fenneke Wekker deed in samenwerking met het Ben Sajetcentrum onderzoek naar informele buren-netwerken van kwetsbare bewoners. Amsterdam staat, net als andere grote steden, voor de uitdaging om met minder middelen méér ondersteuning te bieden aan kwetsbare bewoners die zelfstandig in de wijk (komen) wonen. Dit onderzoek richt zich op de totstandkoming van de Buren!-groepen en wil inzicht krijgen in het functioneren ervan. Welke succes-en faalfactoren van het pilotproject kunnen er benoemd worden en welke lessen kunnen worden meegenomen voor een eventueel vervolgtraject? Dit onderzoek is gefinancierd door de Gemeente Amsterdam en uitgevoerd onder supervisie van Prof. Dr. Monique Kremer, Ben Sajet Centrum, programma Zorgvriendelijke Stad. Je kunt het hier lezen.

Veelgezochte pagina’s