Kennisproducten

Rapportage verkenning samenwerking sociaal en medisch domein

Verbetering samenwerking medisch en sociaal domein

Door de vergrijzing melden meer mensen zich bij de huisarts met medische klachten die voortkomen uit sociale problemen, zoals eenzaamheid. Het Ministerie van VWS wilde daarom weten hoe de samenwerking tussen het medische en het sociale domein kan worden verbeterd. Pieter Hilhorst heeft met Mary van den Wijngaart (EMMA) een verkenning uitgevoerd. Niemand is tegen samenwerking en er zijn ook goede voorbeelden als Welzijn op Recept, maar in de praktijk is het toch moeilijk om te doen wat met het oog op de vergrijzing nodig is. Daarom moet er meer sturing komen op de samenwerking. Lees hier het rapport, en vind hier het bericht op Sociaal Werk Nederland.

Definitieve rapportage verkenning samenwerking sociaal en medisch domein

Veelgezochte pagina’s