Kennisproducten

Rapport Blijmakers

Dementie is op weg de belangrijkste doodsoorzaak en duurste aandoening te worden

Iedereen moet langer thuis blijven wonen. Dat is de landelijke trend. De huidige minister
Helder vat dit kernachtig samen in haar programma WOZO (2022) als: zelf als het kan, thuis
als het kan en digitaal als het kan …Daarop wordt ingezet, ook in de dementiezorg. De
cijfers: in Nederland hebben ruim 280.000 mensen dementie, waarvan 12.000 jonger dan 65
jaar zijn. De kans op dementie neemt sterk toe met de leeftijd Zeventig procent van de
mensen met dementie woont thuis. De kans om dementie te krijgen is in Nederland bij
mannen 1 op de 7, bij vrouwen 1 op de 3. Mensen leven gemiddeld 8 jaar met dementie.
(Alzheimer Nederland, 2020).
Het aantal dementie patiënten zal naar verwachting stijgen tot meer dan een half miljoen in
2040. De zorgkosten voor dementie zullen navenant stijgen: van € 6,6 mld. in 2015 naar €
15,6 mld. in 2040. Dementie ontwikkelt zich daarmee tot de belangrijkste doodsoorzaak in
Nederland en tot de duurste aandoening! (Nationale Dementie strategie, 2021-2030).1
Bovenstaande cijfers dwingen tot andere vormen van wonen & zorg.

Lees hier het Rapport-Blijmakers

Veelgezochte pagina’s