Kennisproducten

Onderzoeksrapport ZonMw-project Leren en verbeteren in de verpleeghuiszorg

Dit rapport beschrijft de onderzoeksuitkomsten van het project ‘leren en verbeteren in de verpleeghuiszorg’, wat is uitgevoerd tussen 2019 – 2022. Het centrale doel van het project was inzichtelijk te maken wat werkzame ingrediënten zijn van nieuwe veelbelovende leer/werkinitiatieven en wat ervoor nodig is om deze op te kunnen schalen. Om de competentieontwikkeling te bevorderen en werving en behoud te stimuleren, is een op ontwikkeling gerichte werkcontext nodig. Een dergelijke ontwikkelingsgerichte werkcontext wordt het beste gestimuleerd door te leren van en met elkaar. Het leren gericht op zorgvernieuwing, maar ook het leren gericht op bevoegd- en bekwaamheid wordt echter in de langdurige ouderenzorg niet altijd door medewerkers als vanzelfsprekend en leuk ervaren. Dit rapport geeft antwoord op de vraag wat nodig is voor een dergelijke ontwikkelingsgerichte context en hoe deze kan worden opgeschaald. Lees het gehele rapport hier.

Veelgezochte pagina’s