Kennisproducten

Onderzoek naar omgaan met probleemgedrag op Jan Bonga afgerond!

Amsta-locatie Jan Bonga staat al sinds lange tijd bekend als een plek waar zorg geboden wordt aan mensen met heel ingewikkeld probleemgedrag. Daarom hebben we deze locatie gekozen als startpunt voor ons onderzoek naar het leren omgaan met verbale en fysieke agressie in de langdurige zorg. Als projectteam (bestaande uit een aantal medewerkers van Amsta en onderzoekers van het Ben Sajet Centrum) zijn we in korte tijd (90 dagen) de diepte in gedoken. We gingen in gesprek met zorgmedewerkers, behandelaren en leidinggevenden over hoe zij omgaan met probleemgedrag. Wat zijn de ‘kritische succesfactoren’? En hoe kunnen we die vertalen naar andere afdelingen of locaties? Dit heeft geleid tot een heel precieze beschrijving van hoe op deze locatie wordt gezorgd voor mensen met probleemgedrag. Wij vonden vier verschillende ‘pijlers’ die hierbij van belang zijn:

  • Duidelijke afspraken en een goede planning
  • Betrokken en deskundige medewerkers
  • Een geschikte fysieke omgeving
  • Een open werkcultuur

Als volgende stap gaan we deze bevindingen ‘spiegelen’ op andere locaties of afdelingen, waar ook veel ervaring is in het omgaan met probleemgedrag. Wij willen weten of bovenstaande pijlers ook op andere plekken binnen Amsta herkenbaar zijn. Wij vragen medewerkers om in een ‘spiegelbijeenkomst’ over deze pijlers in gesprek te gaan en ze in en aan te vullen op basis van hun eigen ervaring. Zo willen we Amsta-breed op zoek naar mogelijkheden om de zorg voor mensen met probleemgedrag én voor de betrokken zorgverleners verder te verbeteren.

Resultaten 90 dagen cyclus Jan Bonga DEF

 

Veelgezochte pagina’s