Kennisproducten

Campus voor het leven Rapportage

Als Ben Sajet Centrum deden we in de eerste helft van 2023 onderzoek naar de Campus voor het Leven. We onderzochten de ambitie en inzet om het Menno Simonszhuis te ontwikkelen als ‘sociaal knooppunt voor de buurt’. Wat houdt deze ambitie precies in? Hoe pakken de beoogde ontwikkelingen in de praktijk uit? En wat betekenen deze voor de samenwerking tussen de diverse betrokken partijen? Vanuit het onderzoek formuleren we zeven kernbevindingen en geven we ook zeven praktische overwegingen mee. Deze staan hiernaast samengevat, steeds met een verwijzing naar het paginanummer waarop de betreffende bevinding of overweging in meer details staat uitgewerkt. Lees hier de rapportage.

Veelgezochte pagina’s